Kategória

Tlačová správa

17. mar 2023

Tlačová správa

Do Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Pomoc už putuje na Ukrajinu.

Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. BACH je záujmom o zbierku veľmi povzbudená. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je odoslaná núdznym vo vojne.