Kategória

Tlačová správa

7. sep 2023

Tlačová správa

Jesenné novinky a služby Bratislavskej arcidiecéznej charity

Naši zamestnanci začali 3. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci, finišujeme Zbierku školských pomôcok pre deti zo sociálne znevýhodneného prostredia. Bratislavská arcidiecézna charita tiež pre ukrajinské deti spustila psychologickú službu. Prečítajte si aktualizáciu služieb BACH september 2023.

22. aug 2023

Tlačová správa

Deťom z chudobných rodín pred nástupom do školy opäť pomôže charita

Slovenská katolícka charita (SKCH) materiálne alebo finančne opakovane podporuje vzdelávanie detí, ktoré sú dlhodobo vystavené riziku chudoby.

15. jún 2023

Tlačová správa

Tesco spolu so zákazníkmi pomôže ľuďom pred letom

Spoločnosť Tesco v piatok 16. júna a v sobotu 17. júna 2023 organizuje mimoriadnu Potravinovú zbierku pre ľudí v núdzi v spolupráci so Slovenskou katolíckou charitou a s Potravinovou bankou Slovenska.

17. mar 2023

Tlačová správa

Do Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Pomoc už putuje na Ukrajinu.

Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. BACH je záujmom o zbierku veľmi povzbudená. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je odoslaná núdznym vo vojne.

„Caritas je na celom svete milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus.“

Svätý Otec František