Krok za krokom – služba pri strate zamestnania

Od 1. 5. 2022 realizujeme projekt „Krok za krokom k zamestnaniu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou“. O čo ide?

Zámerom realizácie projektu je umiestniť neaktívne osoby, s ktorými BACH dlhodobo pracuje, na trh práce a to najmä posilnením individuálneho odborného sprevádzania a poradenstva priamo v teréne, domácom a známom prostredí osôb cieľovej skupiny, ktorého zámerom je udržanie osobného kontaktu (aj po ukončení realizácie projektu) s jednotlivcami ako aj komplexnosť riešenia osobných, životných či rodinných problémov. Súčasne budú prebiehať aktivity v oblasti pracovných kompetencií CS medzi ktoré patria vyhľadanie pracovných ponúk, tvorba životopisu, organizácia času, praktické nácviky komunikačných a sociálnych zručností. Dôležitou súčasťou projektu bude aj aktivita zameraná na finančnú gramotnosť osôb pred zamestnaním a následne aj po úspešnom zamestnaní sa. 

Názov projektu: Krok za krokom k zamestnaniu s Bratislavskou arcidiecéznou charitou

Dopytovo orientovaný projekt

Trvanie projektu: 5/2022 – 11/2023

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje, www.esf.gov.sk, www.employment.gov.sk, www.ia.gov.sk.