Zbierka školských pomôcok

Zbierku školských pomôcok zastrešuje Slovenská katolícka charita od 1.6. do 15. 9. 2023. Bratislavská arcidiecézna charita zastrešuje počas Zbierky školských pomôcok 2023 tieto zberné miesta:

BRATISLAVA
Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6
02/442 50 374
9:00 hod. – 16:00 hod.

BRATISLAVA
Centrum solidarity – podpory
Jasovská 6
02/62 250 009

Pondelky: 9:00 hod. – 12:00 hod., 13:00 hod. – 16:00 hod.

Stredy: 9:00 hod. – 12:00 hod., 13:00 hod. – 16:00 hod.

BRATISLAVA

Centrum rodiny, n. o.

Bazovského 6, 841 01, Dúbravka 0944 384 313, po dohode

BRATISLAVA

Farská charita Daliborko

Zberné miesto v kostole, Daliborovo nám. 1, 851 01 Bratislava – Petržalka I.

Ľubica Gettlerová 0907 448 310

Pondelky od 18:30 hod. – 19:30 hod.

od 25. 8. 2022 do 10. 9 2022 v čase 18:30 hod. -19:00 hod.

BRATISLAVA

Farská charita Lamač

Zberné miesto vo farskom úrade, Vrančovičova 58, 841 03 Bratislava-Lamač

Anna Habdáková 0905 138 487

Začiatok zbierky 21. 8. 2023 -10. 9. 2023

Pondelky: 16:00 hod. -18:00 hod.

Piatky: 16:00 hod. -18:00

BRATISLAVA

Farská charita Vajnory

Zberné miesto ZŠ Jána Pavla II.

Osloboditeľská 27, Bratislava – Vajnory

Mgr. Jana Osvaldíková 0908 824 795

Počas dní školského vyučovania: 7:30-8:00, alebo dohody

BRATISLAVA

Karlova Ves – sociálna výdajňa

Lackova 4, Bratislava

kontakt: Jana Žilecká 0908 322 178

BRATISLAVA

Dlhé diely – rodinné centrum Dlháčik

ZŠ Majerníkova 60

kontakt: Zuzana Melušová Kutarňová 0940 503 444 (volať 9:00 – 18:00 hod.) mail: info@dlhacik.sk

BERNOLÁKOVO

Farská charita Bernolákovo

Zberné miesto v sakristii kostola, Bernolákova 264/24, 900 27 Bernolákovo

Kontakt: Alice Gálová 0903 238 808

Piatok: 17:30 hod. -18:00 hod. (pre sv. omšou)

Nedeľa: 7:30 hod. – 8:00 hod., 8:30 – 9:00 hod., 9:30 hod. – 10:00 hod. (pred sv. omšami)

MARIANKA

Farská charita Marianka

Zberné miesto v kostole, Nám. 4. apríla 20, 900 33 Marianka

Kontakt: Martina Čajanová 0902 175 820, Anna Páleníková 0905 836 705

Pondelok až v piatok 17:30 hod. – 18:00 hod. (pred sv. omšou)

Počas júla, prosíme, nie!

MODRA

Farská charita Modra

zberné miesto vo farskom kostole

Kontakt: Erika Strelingerová, 0908 919 904

čas: pred alebo po sv. omši

SENEC

TENENET

KOMUNITNÉ CENTRUM SENEC, Lichnerova 41, 903 01 Senec

Kontakt: Miriam Bujačková, 0948 166 588

pondelok až štvrtok od 8:00 hod. do 15:30 hod.

piatok: od 8:00 hod. do 12:00 hod.

SKALICA

Farská charita Skalica

Pastoračné centrum, Duklianska 6108, 909 01 Skalica

Barbora Vajlová, 0908 600 669
skalica@charitaba.sk

TOMÁŠOV

Farská charita Tomášov

Zberné miesto v sakristii kostola
Agátová 1, 900 44 Tomášov

Kontakt: Erika Kovácsová 0902 802 975

Gabriela Szalayová 0905 639 475

Pondelky, utorky a piatky pred a po sv. omši podľa dohody

BUDMERICE

O.Z. Charita Budmerice

Ul. ČA 598, 900 86 Budmerice

Martina Baxová 0915 437 485 po dohode

charitas.budmerice@gmail.com

Na obecnom úrade počas stránkových dní