Aktuality

Čo máme nové?

27. mar 2023

Novinky

Vďaka projektu pomoci FEAD sme v kontakte s núdznymi na perifériách

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) spustila 1. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu Operačného programu FEAD*. V prvej vlne distribuujeme 7611 balíčkov pomoci pre 3465 ľudí v núdzi. S vybranými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi sa sociálni charitní pracovníci stretnú vo všetkých bratislavských okresoch a seneckom okrese. Charita všetkých prijímateľov balíkov pomoci kontaktuje oficiálnou sms správou alebo listovou zásielkou.

22. mar 2023

Slovensko

Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes.

Blíži sa 35. výročie sviečkovej manifestácie. Dňa zápasu za ľudské práva. Spomienky na sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988. Pripomeňme si spolu jeden z najvýraznejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.

20. mar 2023

Farská charita

Pozývame vás na tradičnú výstavu ručných prác do Šaštína

Výstava ručných prác bude 25. marca (už túto sobotu) od 9:00 hod. do 17:00 hod. v DK Šaštín. Zastrešuje ju OZ Handmade by Šaštín-Stráže. Počas výstavy bude Farská charita Šaštín-Stráže ponúkať krásnych veľkonočných barančekov a voňavé medovníčky. Farská charita Šaštín-Stráže bude svoje krásne výrobky ponúkať za dobrovoľný príspevok aj v nedeľu 26. 3. 2023 po sv. omšiach pred bazilikou. 

17. mar 2023

Tlačová správa

Do Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Pomoc už putuje na Ukrajinu.

Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. BACH je záujmom o zbierku veľmi povzbudená. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je odoslaná núdznym vo vojne.

„Caritas je na celom svete milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus.“

Svätý Otec František

Charita pozýva k zmysluplnému pôstu kampaňou Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita (SKCH) pozýva k solidarite s núdznymi v Afrike cez kampaň Pôstna krabička už po 12-ty raz. Papierové krabičky, do ktorých môžete vložiť svoj dar, si môžu záujemcovia objednať už teraz na www.postnakrabicka.sk alebo vyzdvihnúť v kostoloch.

1. mar 2023

Novinky

Človek očakáva od druhého pomoc a pochopenie. A to som našla: hovorí klientka Zuzana

O opatrovateľskú službu je veľký záujem, vyžaduje však veľa námahy. Počas roka 2022 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom z mestskej časti Bratislava – Ružinov. Prevažne naše opatrovateľky venovali čas a pomoc klientom nad 80 rokov.

26. feb 2023

Novinky

Na Ukrajinu posielame 4 palety svetla

V mene Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) ďakujeme všetkým darcom, ktorí v materiálnej zbierke Svetlo pre Ukrajinu darovali Ukrajincom sviečky, batérie, baterky. Zbierku Svetlo pre Ukrajinu organizovali farské charity a farnosti z Bratislavskej arcidiecézy (28 zberných miest), za čo im patrí obrovská vďaka.

8. feb 2023

Novinky

Pozývame vás na benefičný koncert

Pri príležitosti 1. výročia vojny na Ukrajine a pomoci Slovenskej katolíckej charity, by sme Vás radi pozvali na benefičný koncert, ktorý sa uskutoční v nedeľu, 19. februára v Kostole Najsvätejšieho Spasiteľa - u Jezuitov. Vstup je voľný.