Poslanie a vízia

Poslaním Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) je verejnoprospešná činnosť, poskytovanie charitatívnych, sociálnych, zdravotníckych, humanitárnych, poradenských, výchovno-vzdelávacích,  hmotných i duchovných služieb, právnickým a fyzickým osobám. Sprevádzame dobrovoľníkov a budujeme sieť farských charít v Bratislavskej arcidiecéze.

Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.