Poslanie a vízia

Naším poslaním je sprevádzať človeka, ktorý to potrebuje, odborne a s láskou. Dbáme o  ľudskú dôstojnosť, ponúkame oporu i nádej,  vytvárame prostredie vzájomnej pomoci a pozývame k solidárnemu životu.

Verejnoprospešná činnosť:

  • charitatívna
  • sociálna
  • zdravotnícka
  • humanitárna
  • poradenská
  • výchovno-vzdelávacia
  • hmotná i duchovná

Našou víziou je svet,  v ktorom každý nájde pomoc, keď ju potrebuje.

Pomáhame ľuďom v núdzi bez ohľadu na rasu, národnosť a náboženstvo, v duchu evanjeliového príkazu lásky k Bohu a blížnemu – napĺňaním sociálnej náuky Cirkvi.