Materiálna, potravinová pomoc

Sme tu pre Vás

Bratislavská arcidiecézna charita

Krasinského 6

Bratislava 831 04

                                

02/442 50 374 

pomoc@charitaba.sk