Chcem darovať 2 %

Aj v roku 2024 sa Bratislavská arcidiecézna charita uchádza o vaše 2% dane z príjmov

Časť daní, ktoré musíte odviesť štátu, môžete venovať neziskovej organizácii. Ak neurčíte komu, automaticky sa odvedú do štátneho rozpočtu.

Podporu z 2 % z daní sme využili na skvalitnenie práce vykonávanej našimi zamestnancami

2 % dane z príjmov sme v roku 2023 využili na vzdelávanie zamestnancov, našich odborných pracovníkov a sociálnych pracovníkov, ktorí pomáhajú ľuďom v núdzi. Išlo o 2 203, 59 eur.

Na čo sme financie použili minulý rok?

Financovali sme vzdelávacie kurzy, školenia, formačné stretnutia. Išlo, napríklad, o školenia v oblasti personalistiky, duševnej rovnováhy – prevenciu pred vyhorením, vykazovania čerpania finančných zdrojov. Taktiež sme financie využili na podporu Senior klubu pri Dome Quo Vadis v Bratislave.


ÚDAJE O ORGANIZÁCII:

Obchodné meno: Bratislavská arcidiecézna charita

IČO: 31780521

Právna forma:  Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

Sídlo: Krasinského 6, 821 04 , Bratislava


AKO POSTUPOVAŤ?

1/ ZAMESTNANEC

a/ Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie Potvrdenie o zaplatení dane

b/ Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní 2%

Ak ste počas roka 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

c/ vyplnené tlačivá doručte do 30. apríla 2024 na daňový úrad.


2/ FYZICKÁ OSOBA, KTORÁ SI DAŇOVÉ PRIZNANIE PODÁVA SAMA

Podľa typu vyplňte:

– fyzická osoba typ A Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: A

– fyzická osoba typ B Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B

Potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby FO typ: B

Ak ste v roku 2023 odpracovali ako dobrovoľník/-čka minimálne 40 hodín a od organizácie, pre ktorú ste túto dobrovoľnícku činnosť vykonávali, získate potvrdenie, môžete poukázať 3 % z vašej zaplatenej dane! Toto potvrdenie je potrebné priložiť k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane.

Ak ste počas roka 2023 odpracovali minimálne 40 hodín ako dobrovoľník, môžete nám darovať až 3 % z vašich daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2023 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad.


3/ PRÁVNICKÁ OSOBA (FIRMA)

Právnické osoby môžu poukázať 1 % (2 %) z dane aj viacerým prijímateľom, musí však byť splnená podmienka minimálnej sumy.

V daňovom priznaní pre právnické osoby sú v časti IV. uvedené kolónky na poukázanie 1 % (2 %) z dane v prospech 1 prijímateľa.

Vyplnené tlačivá doručte do 31. marca 2024 na daňový úrad.

Vysvetlenie poukázania 1 %/2 %
a) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) NEDAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať iba 1,0% z dane – vyznačí v daňovom priznaní, že poukazuje iba 1,0% z dane.

b) Ak právnická osoba (firma) v roku 2023 až do termínu na podanie daňového priznania a zaplatenie dane v roku 2024 (zvyčajne do 31. 3. 2024) DAROVALA financie vo výške minimálne 0,5% z dane na verejnoprospešný účel (aj inej organizácii, nemusí byť iba prijímateľovi), tak môže poukázať 2% z dane – označí v daňovom priznaní, že poukazuje 2% z dane.

Ďakujeme!