Zdravotnícke pomôcky

Kontakt:

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

+421 2 442 50 374

+421 909 250 931

zp@charitaba.sk

Objednávka pomôcky

Pondelok – Piatok od 9:00 hod. do 15:30 hod.

telefonicky, emailom, osobne

Dovoz pomôcok

Čas a miesto dovozu pomôcok je dohodnutý VOPRED podľa možností vedúceho služby.