Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Samária

Pomáhame ľuďom, ktorí v dôsledku svojho ochorenia vnímajú stratu sebadôvery, dôvery vo svoje schopnosti, zažívajú ťažkosti v rámci starostlivosti o seba a svoju domácnosť, a hľadajú spôsoby a možnosti ako opätovne obnoviť, či nadobudnúť zručnosti a kompetencie potrebné pre kvalitný a plnohodnotný život.

Naše služby sú určené dospelým ľuďom od 18 rokov až do dovŕšenia dôchodkového veku, ktorí majú diagnostikované duševné ochorenie najmä z okruhu schizofrénie.

Kontaktné údaje

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava

samaria@charitaba.sk, 02/4341 3180

Vedúci DSS a RS Samária: Mgr. Karol Vlasák, samaria@charitaba.sk, +421 910 852 381

Psychologička: Mgr. Daniela Belicová, belicova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zina Halašková, halaskova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Psychologička: Mgr. Vanda Roblová, roblova@charitaba.sk, 02/4341 3180