Ošetrovanie v domácom prostredí

O nás

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS CHARITA, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií na území mesta Bratislava. Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach. Ošetrovanie je možné kombinovať s opatrovateľskou službou.

 

Ošetrovateľská starostlivosť je určená:
 • imobilným pacientom, ktorí kvôli zdravotnému stavu nemôžu dochádzať na ošetrenie do ambulancie,
 • pacientom po hospitalizácii,
 • pacientom, ktorí potrebujú ošetrenie, ale nie je nutné, aby boli hospitalizovaní na lôžkovom oddelení,
 • pri akútnych ochoreniach bez potreby hospitalizácie,
 • rizikovým a chronicky chorým pacientom (napr. diabetikom, pacientom s onkologickým ochorením, pacientom so srdcovo-cievnym ochorením a pod.),
 • pacientom v terminálnom štádiu ochorenia.

Je plne hradená zdravotnou poisťovňou klienta (Všeobecná zdravotná poisťovňa, UNION, Dôvera).

Podmienky:

Odporúčanie na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti vydáva ošetrujúci lekár pacienta návrh na poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti.
________________________________________

Ošetrovateľské úkony:
 • ošetrenie chronických rán a preležanín
 • základná ošetrovateľská rehabilitácia
 • ošetrovanie stomií
 • podávanie injekcií
 • meranie fyziologických funkcií
 • odber biologického materiálu (krv, moč, tampóny, stolica)
 • iné výkony podľa ošetrujúceho lekára
 
Ordinačné hodiny:

Heydukova 14, 811 08 Bratislava
4. poschodie

Pondelok: 7:00 – 8:00
Utorok: 7:00 – 8:00
Streda: 7:00 – 8:00
Štvrtok: 7:00 – 8:00
Piatok: 7:00 – 8:00 8:00 – 11:00 – Klienti na objednávku

Ošetrovateľská služba sa poskytuje iba v pracovné dni v čase od 7:00 do 15:30 hodiny.

Kontakt

Mgr. Margita Orichelová
+421 904 062 054
email: ados@charitaba.sk