Farské charity

Čo je farská charita?

  • je registrované združenie veriacich (spoločenstvo dobrovoľníkov vo farnosti), ktorí vo svojej farnosti uskutočňujú charitatívne poslanie Cirkvi v duchu evanjeliového prikázania lásky.
  • je súčasťou farského spoločenstva, ktorého úlohou je: viesť a koordinovať aktivity dobrovoľníkov vo farnosti; svedčiť o láske k blížnemu konkrétnymi skutkami lásky

Každá z farských charít, ktorá spadá pod Bratislavskú arcidiecéznu charitu (BACH), realizuje svoju činnosť podľa potrieb obyvateľov v danej farnosti a možností členov tímu farskej charity.

Diecézny koordinátor farských charít:

PhDr. Ladislav Jakóczy

fch@charitaba.sk

+421 910 852 321

Príručka o farskej charite (na stiahnutie)