To sme my

ZÁKLADNÉ KONTAKTY: BRATISLAVSKA ARCIDIECÉZNA CHARITA (BACH)

Adresa sídla: Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/442 50 374, email: charitaba@charitaba.sk

pomoc Slovákom: pomoc@charitaba.sk, pomoc Ukrajincom: ua@charitaba.sk

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti                                                     

IČO: 31780521
DIČ: 2020974670


Transparentný účet:

(IBAN) SK91 0900 0000 0052 0877 7794

Transparentné účty (transparentneucty.sk) 

 

Kontakt pre médiá

marketing@charitaba.sk, +421 909 250 866

 

BACH RIADITEĽSTVO

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; charitaba@charitaba.sk, 02/442 50 374

Riaditeľ BACH: PhDr. Boris Hrdý, hrdy@charitaba.sk, +421 910 842 328

Zástupca riaditeľa: Mgr. Karol Vlasák, vlasak@charitaba.sk, +421 910 852 381

Asistent a personalista: Martin Klofáč, sekretariat@charitaba.sk, 02/442 50 374

Finančná manažérka: eko@charitaba.sk

Ekonómka: Ing. Ingrid Kaščáková, eko@charitaba.sk

Projektový manažér: Bc. Radoslav Vančo, projekt@charitaba.sk, +421 910 852 380

Manažérka kvality: Mgr. Ivana Suchaničová, suchanicova@charitaba.sk, +421 909 250 342

Vedúci Strediska solidarity a služieb rodine: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Koordinátor projektu farských charít: PhDr. Ladislav Jakóczy, fch@charitaba.sk, +421 910 852 321

Centrum farskej charity Skalica: Mgr. Barbora Vajlová, vajlova@charitaba.sk, +421 910 852 249

Koordinátor dobrovoľníkov: Radoslav Gellen, dobrovolnictvo@charitaba.sk, +421 901 720 099

Koordinátor krízovej pomoci cudzincom v tranzitnej migrácii: Radoslav Gellen, bottova@charitaba.sk, +421 901 720 099

PR manažérka: Mgr. Mária Hvozdíková, marketing@charitaba.sk, +421 909 250 866

 
DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB a REHABILITAČNÉ STREDISKO SAMÁRIA

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; samaria@charitaba.sk, 02/4341 3180

Vedúci DSS a RS Samária: Mgr. Karol Vlasák, samaria@charitaba.sk, +421 910 852 381

Psychologička: Mgr. Daniela Belicová, belicova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zina Halašková, halaskova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Psychologička: Mgr. Vanda Roblová, roblova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Inštruktorka sociálnej rehabilitácie: Mgr. Petra Vančová, vancova@charitaba.sk, 02/4341 3180

 

AGENTÚRA DOMÁCEJ STAROSTLIVOSTI CHARITA (ADOS)
Ošetrovateľská služba

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava; ados@charitaba.sk, +421 904 062 054

Manažérka ADOS: Mgr. Margita Orichelová, MPH, ados@charitaba.sk, +421 904 062 054

Sestra ADOS: Bc. Alena Dobročková

Sestra ADOS: Jaroslava Čačaná

Sestra ADOS: Emília Tringelová

 
Opatrovateľská služba

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava; opatrovanie@charitaba.sk, +421 904 062 054

Manažérka terénnej opatrovateľskej služby: Mgr. Margita Orichelová, MPH, opatrovanie@charitaba.sk, +421 904 062 054

Opatrovateľka: Dana Fajčíková

Opatrovateľka: Anna Alakšová

Opatrovateľka: Andrea Šulíková

 

SLUŽBA POŽIČIAVANIA ZDRAVOTNÍCKYCH POMôCOK

Zdravotnícke pomôcky – Bratislavská arcidiecézna charita (www.charitaba.sk)

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; charitaba@charitaba.sk, 02/442 50 374

 

STREDISKO SOLIDARITY A SLUŽIEB RODINE – pomoc Slovákom aj cudzincom
Pracovisko BACH

Adresa: Kapitulská 4, 811 01 Bratislava, pomoc@charitaba.sk

Koordinátor: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Odborný poradca: Mgr. Tomáš Torkoš, pomoc@charitaba.sk

Sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Hausová, pomoc@charitaba.sk

Asistentka sociálnej práce: Mária Janáková, janakova@charitaba.sk

Psychológ: Denys Vasiliev, terapia@charitaba.sk

Centrum solidarity

www.charitaba.sk/centrumsolidarity

Adresa: Jasovská 6, 851 07 Bratislava, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 2 622 500 09

Koordinátorka: Mgr. Zuzana Federičová, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 909 250 713

Koordinátorka služieb: Viktoriia Korotchenko

Pomocná pracovníčka: Svitlana Yakhina

Asistenčné centrum pomoci UA (spolupráca s Mestom Bratislava Братислава для України)

https://bratislava.sk/bratislava-pre-ukrajinu

Adresa: Bottova 7, 811 09, Bratislava, bottova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Filip Dujnič, botttova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Radoslav Gellen, bottova@charitaba.sk, +421 901 720 099

 

PROJEKTY
Materiálna a potravinová pomoc FEAD

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; potraviny@charitaba.sk, +421 909 250 931

Anton Viktor Križan

Roman Kuzmenko

Pošli tašku – potravinová pomoc

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava, poslitasku@charitaba.sk, +421 901 720 099

Krok za krokom – služba pri strate zamestnania

Adresa: Kapitulská 4, 811 01 Bratislava, pomoc@charitaba.sk

Bratislava:

Odborný poradca: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Odborný poradca: Mgr. Tomáš Torkoš, torkos@charitaba.sk, +421 909 250 656

Skalica:

Odborný poradca: Ing. Rastislav Strhan, PhD., strhan@charitaba.sk

Odborná poradkyňa: Mgr. Barbora Vajlová, vajlova@charitaba.sk, +421 910 852 249