To sme my

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH)

Adresa: Krasinského 6
821 04 Bratislava

OZNAM 8.9. 2023 sa k nám do sídla charity na Krasinského nedovoláte. Máme prerušené technické spojenie. Ospravedlňujeme sa vám za vniknuté problémy, vzniknutý stav riešime.

Tel.: 02/442 50 374                                                                                
Email: charitaba@charitaba.sk

Právna forma: Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti                                                         

IČO: 31780521
DIČ: 2020974670
Číslo účtu (IBAN): SK 92 3100 0000 0040 1007 8918

PR, marketingové spolupráce: Mgr. Mária Hvozdíková, marketing@charitaba.sk, +421 909 250 866

 

BACH riaditeľstvo

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; charitaba@charitaba.sk, 02/442 50 374

Riaditeľ BACH: PhDr. Boris Hrdý, hrdy@charitaba.sk, +421 910 842 328

Zástupca riaditeľa: Mgr. Karol Vlasák, vlasak@charitaba.sk, +421 910 852 381

 

Asistent a personalista: Martin Klofáč, sekretariat@charitaba.sk, 02/442 50 374

Finančná manažérka: eko@charitaba.sk

Ekonómka: Ing. Ingrid Kaščáková, eko@charitaba.sk

Projektový manažér: Bc. Radoslav Vančo, projekt@charitaba.sk, +421 910 852 380

 

Koordinátor projektu farských charít: PhDr. Ladislav Jakóczy, fch@charitaba.sk, +421 910 852 321

Centrum farskej charity Skalica: Mgr. Barbora Vajlová, vajlova@charitaba.sk, +421 910 852 249

Koordinátor dobrovoľníkov: Radoslav Gellen, dobrovolnictvo@charitaba.sk, +421 901 720 099

 

Domov sociálnych služieb a Rehabilitačné stredisko Samária

OZNAM 8.9. 2023 sa k nám do sídla charity na Krasinského nedovoláte. Máme prerušené technické spojenie. Ospravedlňujeme sa vám za vniknuté problémy, vzniknutý stav riešime.

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; samaria@charitaba.sk, 02/4341 3180

Vedúci DSS a RS Samária: Mgr. Karol Vlasák, samaria@charitaba.sk, +421 910 852 381

Psychologička: Mgr. Daniela Belicová, belicova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Sociálna pracovníčka: Mgr. Zina Halašková, halaskova@charitaba.sk, 02/4341 3180

Psychologička: Mgr. Vanda Roblová, roblova@charitaba.sk, 02/4341 3180

 

Agentúra domácej starostlivosti Charita (ADOS)
Ošetrovateľská služba

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava; ados@charitaba.sk, +421 904 062 054

Manažérka ADOS: Mgr. Margita Orichelová, MPH, ados@charitaba.sk, +421 904 062 054

Sestra ADOS: Bc. Alena Dobročková

Sestra ADOS: Jaroslava Čačaná

Sestra ADOS: Emília Tringelová

 
Opatrovateľská služba

Adresa: Heydukova 14, 811 08 Bratislava; opatrovanie@charitaba.sk, +421 904 062 054

Manažérka terénnej opatrovateľskej služby: Mgr. Margita Orichelová, MPH, opatrovanie@charitaba.sk, +421 904 062 054

Opatrovateľka: Dana Fajčíková

Opatrovateľka: Bc. Veronika Michalčeková

Opatrovateľka: Eva Mačutková

Opatrovateľka: Anna Alakšová

Opatrovateľka: Andrea Šulíková

 

Služba požičiavania zdravotníckych pomôcok

OZNAM 8.9. 2023 sa k nám do sídla charity na Krasinského nedovoláte. Máme prerušené technické spojenie. Ospravedlňujeme sa vám za vniknuté problémy, vzniknutý stav riešime.

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; charitaba@charitaba.sk, 02/442 50 374

 

Materiálna a potravinová pomoc FEAD

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava; potraviny@charitaba.sk

Ján Vražda

Ján Uhnák

 

Projekt Pošli tašku – potravinová pomoc

Adresa: Krasinského 6, 821 04 Bratislava, poslitasku@charitaba.sk, +421 901 720 099

 

Stredisko solidarity a služieb
 
Projekt Krok za krokom – služba pri strate zamestnania

Adresa: Kapitulská 4, 811 01 Bratislava, pomoc@charitaba.sk

Centrá podpory

Bratislava:

Odborný poradca: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Odborný poradca: Mgr. Tomáš Torkoš, torkos@charitaba.sk, +421 909 250 655

Skalica:

Odborný poradca: Ing. Rastislav Strhan, PhD., strhan@charitaba.sk, ´+421 909 250 656

Odborná poradkyňa: Mgr. Barbora Vajlová, vajlova@charitaba.sk, +421 910 852 249

Koordinátor centier podpory: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Centrum podpory (solidarity) BA (Petržalka)

Adresa: Jasovská 6, 851 07 Bratislava, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 2 622 500 09

Koordinátorka centier podpory: Mgr. Zuzana Federičová, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 909 250 713

Koordinátorka služieb v Centre solidarity: Viktoriia Korotchenko

Pomocná pracovníčka: Svitlana Yakhina

Centrum podpory BA (Staré Mesto)

Adresa: Kapitulská 4, 811 01 Bratislava, pomoc@charitaba.sk

Sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Hausová, pomoc@charitaba.sk, +421 910 842 995

Asistenčné centrum pomoci UA (spolupráca s Mestom Bratislava Братислава для України)

https://bratislava.sk/bratislava-pre-ukrajinu

Adresa: Bottova 7, 811 09, Bratislava, bottova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Filip Dujnič, botttova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Radoslav Gellen, bottova@charitaba.sk, +421 901 720 099

Centrum podpory Skalica

Adresa: Duklianska 6108, 909 01 Skalica

Pomocná pracovníčka: Juliana Vajlová, skalica@charitaba.sk, +421 910 852 249