Zbierka na charitu

AKO NÁS MÔŽETE PODPORIŤ

Podporiť nás môžete aj cez overenú darovaciu stránku Podporme sa navzájom (darujme.sk)

PODPORME SA NAVZÁJOM – SIEŤUJME POMOC A BUDUJME SPOLOČNÉ CHARITNÉ DIELO

„Keď si predstavíme sieť, sú tam oká, ktoré sú vzájomne prepojené, aby nám niečo neprepadlo, a presne tak si predstavme aj sieť pomoci.

Našou víziou je, na území Bratislavskej arcidiecézy, kde pôsobíme, vytvárať bunky, akčné skupiny, ktoré reagujú na potreby ľudí v núdzi.“

Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity


FLEXIBILNÁ SLUŽBA AJ POČAS KRÍZOVÝCH SITUÁCIÍ

Vďaka finančnej podpore zo Zbierky na charitu vieme nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať služby núdznym, dokonca aj v čase kríz, posledné roky našej práce a pomoci to potvrdzujú. Rozšírili sme tím odborných pracovníkov aj služby.

Počas pandémie, migračnej alebo inflačnej krízy sme vedeli flexibilnejšie pomôcť ľuďom, ktorí majú problém si nakúpiť základné potraviny, potrebujú pomôcť pri hľadaní práce, majú zdravotné ťažkosti, utekajú pred vojnou alebo potrebujú podporiť dieťa vo vzdelávaní.


ZBIERKA NA CHARITU JE DôLEŽITÁ AJ PRE NÚDZNYCH VO FARNOSTIACH

Chceme učiť ľudí solidarite. Finančné prostriedky sa snažíme vrátiť aj naspäť do farností – farských charít.

Máme program, ktorým podporujeme charitnú činnosť v dekanátoch, priamo cez kňazov a dekanov sa dá požiadať o finančné prostriedky zo Zbierky na charitu.

Taktiež vďaka Zbierke na charitu vieme financovať náš grant CreoCaritas, ktorý je ďalším stupňom, v ktorom sa aj neziskové organizácie či ďalší dobrovoľníci z farských charít sa môžu pridať k pomoci núdznym vo farnostiach. Aktuálne združujeme v Bratislavskej arcidiecéze 28 farských charít.


Ďakujeme, že stojíte s nami blízko pri človeku v núdzi