Potravinová pomoc (Operačný program FEAD)

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) spustila 1. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu Operačného programu FEAD. V prvej vlne distribuujeme 8366 balíčkov pomoci. S vybranými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi sa sociálni charitní pracovníci stretnú vo všetkých bratislavských okresoch a seneckom okrese. Charita všetkých prijímateľov balíkov pomoci kontaktuje oficiálnou sms správou alebo listovou zásielkou.

Distribúcia potravinovej a hygienickej pomoci v roku 2023 prebehne v týchto termínoch:

  • Prvá distribúcia bude prebiehať 27. 3. – 28. 4. 2023 – príjemcovia budú kontaktovaní sms správou s miestom a časom distribúcie (resp. niektorí budú informovaní poštou)
  • Druhá distribúcia: 31. 5. – 6. 7. 2023
  • Tretia distribúcia: 6. 9. – 11. 10. 2023

Kontakt: potraviny@charitaba.sk, 0910 842 752

Hlavný cieľ: Poskytovanie potravinových balíčkov so sprievodnými opatreniami ako nástroj riešenia potravinovej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi (PvHN)

Komu balíčky distribuujeme?

Zoznam konečných príjemcov pomoci dostávame pár týždňov pred plánovanou distribúciou od ÚPSVaR. Potravinové a hygienické balíčky sa primárne distribuujú týmto osobám. V prípade, že sa z rôznych dôvodov nepodarí balíček odovzdať ani na druhýkrát osobným doručením, v tomto prípade môže pracovník vydať predmetný balíček aj osobe, ktorá nie je na zozname, ak o tejto osobe pracovník vie, že sa nachádza v nepriaznivej životnej situácii. Takúto osobu následne pracovník do zoznamu pripíše s identifikačnými údajmi a stručným zdôvodnením výberu tohto príjemcu. Všetko má svoje oficiálne pravidlá a nariadenia, ktorých sa držíme.

SMS správa, ktorou Bratislavská arcidiecézna charita kontaktuje poberateľov potravinových či hygienických balíčkov sa zobrazuje ako CHARITABA.

POTRAVINOVÝ BALÍČEK

Obsahom balíčka A sú nasledovné položky:

TovarHmotnosť balenia v kgPočet ksSpolu kg netto
Krupica detská0,50021,000
Piškóty okrúhle0,24020,480
Múka hladká1,00011,000
Múka polohrubá1,00011,000
Ryža1,00011,000
Šošovica0,50021,000
Cestoviny-špagety0,40020,800
Cestoviny-kolienka1,40010,400
Cukor1,00011,000
Olej 1L1,00011,000
Tuniak v oleji0,08020,160
Sardinky v paradajkovej omáčke0,12510,125
Morčacie mäso vo vlastnej šťave 0,29010,290
Šunková pena0,11520,230
Kurací krém0,11520,230
Bravčové mäso vo vlastnej šťave0,40010,400
Hrášok v konzerve0,20010,200
Kukurica v konzerve0,21010,210
Paradajkový pretlak0,15020,300
Broskyňový kompót0,82010,820
Instantný kakaový nápoj0,45010,450
Puding v prášku s čokoládovou arómou0,05010,050
Puding v prášku s vanilkovou arómou0,05010,050
Sušené mlieko0,40010,400
Med0,25010,250
Lekvár slivkový0,25010,250

Obsahom balíčka B sú nasledovné položky:
Obsahom sú tri druhy hotových trvanlivých konzervovaných jedál s podielom mäsa. Predpokladaná hmotnosť jedného kusu z jedného druhu je minimálne 0,400 kg. Predpokladaný počet kusov každého hotového trvanlivého mäsového jedla v balíčku je 1-3 ks v závislosti od hmotnosti hotového jedla.

Bratislavskej arcidiecéznej charite boli pre naplnenie distribúcie (prebratie balíčkov pomoci od dodávateľa a ich následná distribúcia konečným príjemcom pomoci) pridelené všetky bratislavské okresy (Bratislava I –V ) a okres Senec. Distribúciu realizujeme aj v spolupráci s Farskou charitou Senec, ktorá bude distribuovať balíčky pre ľudí z okresu Senec, a Centrom rodiny v Dúbravke, ktoré bude  zabezpečovať výdaj balíčkov pre ľudí z okresu Bratislava IV.

Operačný program potravinovej a materiálnej pomoci (OP FEAD) je zameraný na zmiernenie potravinovej a materiálnej deprivácie najodkázanejších osôb v záujme zníženia celkového ekonomického zaťaženia rizikových skupín nachádzajúcich sa v systéme pomoci v hmotnej núdzi. 

Podrobnejšie informácie o distribúcii na celom Slovensku nájdete na internetovej stránke našej zastrešujúcej organizácie, Slovenskej katolíckej charity: potravinovapomoc.sk.

Operačný program potravinovej a základnej materiálnej pomoci 2014 – 2020 (OP FEAD)