Centrá podpory

V centrách Bratislavskej arcidiecéznej charity nájdu ľudia v núdzi materiálnu, potravinovú pomoc, sociálne sprevádzanie či kurzy, v neposlednom psychologické poradenstvo pre deti.

Koordinátor centier: Mgr. Martin Takács, takacs@charitaba.sk, +421 910 842 752

Centrum solidarity BA (Petržalka)

www.charitaba.sk/centrumsolidarity

Adresa: Jasovská 6, 851 07 Bratislava, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 2 622 500 09

Koordinátorka Centra solidarity: Mgr. Zuzana Federičová, centrumsolidarity@charitaba.sk, +421 909 250 713

Koordinátorka služieb v Centre solidarity: Viktoriia Korotchenko

Pomocná pracovníčka: Svitlana Yakhina

Centrum podpory BA (Staré Mesto)

Adresa: Kapitulská 4, 811 01 Bratislava, pomoc@charitaba.sk

Sociálna pracovníčka: Mgr. Mária Hausová, pomoc@charitaba.sk, +421 910 842 995

Asistenčné centrum pomoci UA (spolupráca s Mestom Bratislava Братислава для України)

https://bratislava.sk/bratislava-pre-ukrajinu

Adresa: Bottova 7, 811 09, Bratislava, bottova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Filip Dujnič, botttova@charitaba.sk

Koordinátor pomoci: Radoslav Gellen, bottova@charitaba.sk, +421 901 720 099

Centrum Skalica

Adresa: Duklianska 6108, 909 01 Skalica

Pomocná pracovníčka: Juliana Vajlová, skalica@charitaba.sk, +421 910 852 249