Aktuality

Čo máme nové?

1. jún 2023

Samária

DSS a RS Samária pomáha ľuďom so schizofréniou v Bratislave 25 rokov

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) dnes oslavuje 25. výročie založenia DSS a RS Samária. Za štvrťstoročie sa vyprofilovalo na špecifické a odporúčané zariadenie, ktoré ponúka sociálnu službu ľuďom s duševným ochorením z okruhu schizofrénie.

31. máj 2023

Samária

Zašportuj si o dušu

Posledný májový deň sme zorganizovali 2. ročník športového dňa, ktorý iniciujú naši zamestnanci zo zariadenia DSS a RS Samária. Hlavným dôvodom realizovania projektu Zašportuj si o dušu je zvýšenie povedomia o dôležitosti športovania aj osôb s duševnými ochoreniami. Naše dnešné stretnutie je j symbolickou oslavou života a fungovania DSS a RS Samária, ktorý prvého júna oslavuje 25. výročie od svojho založenia.

Spúšťame Zbierku školských pomôcok

Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje 14. ročník Zbierky školských pomôcok aj elektroniky. Rodinám zo sociálne slabšieho prostredia pomáha konkrétnymi školskými pomôckami, ktoré ich deti nevyhnutne potrebujú pri vzdelávaní. Zbierka školských pomôcok potrvá od 1. júna do 15. septembra 2023.

Pošli tašku seniorom

Pod hranicou chudoby sa ocitá čoraz viac seniorov. Preto Projekt Pošli tašku opäť otvárame pre seniorov. Postupne i pre zdravotne znevýhodnených.

video-voluntier

Pomáhame aj cudzincom

"Naše drahé Centrum solidarity. Naša rodina, ktorú tvorím ja, môj manžel a 5 detí, sa chce poďakovať zakladateľom tohto centra, ktorí nielenže pomáhajú vysídleným ľuďom s jedlom, oblečením, ale sú aj neskutočnou podporou, ktorá je teraz veľmi potrebná, osobne i pre našu rodinu, v takom ťažkom, kritickom období." Júlia