Pomoc počas pandémie Covid -19

Plán riešenia krízovej situácie v súvislosti s výskytom ochorenia COVID – 19

„Naše služby zatiaľ poskytujeme, pokiaľ sme schopní, pokiaľ nám to naše kapacity a náš zdravotný stav dovoľuje. Samozrejme, dodržiavame všetky predpisy, ktoré sú nám dané, aby sme chránili nás, aby sme chránili tých ľudí, ktorí sa na nás obracajú s pomocou. Všetky preventívne opatrenia sa snažíme dodržiavať,“ informuje počas 2. vlny pandémie riaditeľ BACH Boris Hrdý.

Charita v hlavnom meste dáva opäť viac do povedomia verejnosti projekt Pošli tašku, www.poslitasku.sk, ktorý založila na jar počas prvých prípadov nákazy vírusom Covid-19 na Slovensku. Aj po uvoľnení preventívnych opatrení projekt nestratil svoj význam, hlavne pre seniorov, ktorí ho pravidelne využívali aj cez leto. Na čo sa aktuálne zameriava projekt Pošli tašku dopĺňa Boris Hrdý: „Dnes po všetkých nových nariadeniach, opatreniach, sprísnení a zavedení núdzového stavu, vraciame projekt Pošli tašku do pôvodného režimu. Chceme ho smerovať všetkým seniorom, ktorí sú osamotení, ktorí sú ohrozenou skupinou, ale aj zdravotne znevýhodneným občanom.“

Plagát na stiahnutie (všetky kontakty)

Plagát na stiahnutie (ľubovoľné vpísanie adresy)

Ďalšie služby, ktoré BACH ponúka počas 2. vlny pandémie:

Bratislavská arcidiecézna charita hľadá do projektu Pošli tašku DOBROVOĽNÍKOV (krockova@charitaba.sk, +421 910 842 995).

Taktiež, charita srdečne pozýva do služby pre núdznych nové OŠETROVATEĽKY A OPATROVATEĽKY (ados@charitaba.sk, +421 904 062 054).

Darcovia projektu Pošli tašku:

Partneri projektu Pošli tašku: