Aktuality

Čo máme nové?

Charita ukončila prvý projekt pomoci odídencom. Naďalej ich bude integrovať

Slovenská katolícka charita predstavila činnosť práce centier podpory, ktoré vznikli po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. 24. apríla 2023 zorganizovala v Bratislave Medzinárodné stretnutie charít, ktorého sa zúčastnili aj zamestnanci Bratislavskej arcidiecéznej charity. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Do Neapolu za cirkulárnou ekonomikou

Caritas Neaopol bola hostiteľom pre stretnutie charít zapojených v programe NICE – jeho cieľom je hľadať nové výzvy pre sociálne podniky zamerané na udržateľný spôsob ekonomiky. Svoje zastúpenie tu malo aj Slovensko. K Slovenskej katolíckej charite sa z Bratislavskej arcidiecéznej charity pridal náš kolega koordinátor farských charít.

6. apr 2023

Novinky

Láska sa zrkadlí v skutkoch

Prajeme Vám požehnanú Veľkú Noc. Otvorme srdcia pre druhých a nech naše skutky svedčia o nehynúcej láske a večnej nádeji.

27. mar 2023

Novinky

Vďaka projektu pomoci FEAD sme v kontakte s núdznymi na perifériách

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) spustila 1. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu Operačného programu FEAD*. V prvej vlne distribuujeme 7611 balíčkov pomoci pre 3465 ľudí v núdzi. S vybranými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi sa sociálni charitní pracovníci stretnú vo všetkých bratislavských okresoch a seneckom okrese. Charita všetkých prijímateľov balíkov pomoci kontaktuje oficiálnou sms správou alebo listovou zásielkou.

„Caritas je na celom svete milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus.“

Svätý Otec František

22. mar 2023

Slovensko

Neboli sme ľahostajní. Vtedy ani dnes.

Blíži sa 35. výročie sviečkovej manifestácie. Dňa zápasu za ľudské práva. Spomienky na sviečkovú manifestáciu z 25. marca 1988. Pripomeňme si spolu jeden z najvýraznejších verejných prejavov odporu voči komunistickému režimu v bývalom Československu.

20. mar 2023

Farská charita

Pozývame vás na tradičnú výstavu ručných prác do Šaštína

Výstava ručných prác bude 25. marca (už túto sobotu) od 9:00 hod. do 17:00 hod. v DK Šaštín. Zastrešuje ju OZ Handmade by Šaštín-Stráže. Počas výstavy bude Farská charita Šaštín-Stráže ponúkať krásnych veľkonočných barančekov a voňavé medovníčky. Farská charita Šaštín-Stráže bude svoje krásne výrobky ponúkať za dobrovoľný príspevok aj v nedeľu 26. 3. 2023 po sv. omšiach pred bazilikou. 

17. mar 2023

Tlačová správa

Do Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Pomoc už putuje na Ukrajinu.

Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. BACH je záujmom o zbierku veľmi povzbudená. Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je odoslaná núdznym vo vojne.

Charita pozýva k zmysluplnému pôstu kampaňou Pôstna krabička

Slovenská katolícka charita (SKCH) pozýva k solidarite s núdznymi v Afrike cez kampaň Pôstna krabička už po 12-ty raz. Papierové krabičky, do ktorých môžete vložiť svoj dar, si môžu záujemcovia objednať už teraz na www.postnakrabicka.sk alebo vyzdvihnúť v kostoloch.