Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhame aj vďaka vám, podporte naše služby núdznym v Zbierke na charitu

pridal: admin | dátum: 15. februára 2024 | kategória: Zbierka na charitu

Počas 1. pôstnej nedele 18. 2. 2024 sa v chrámoch Bratislavskej arcidiecézy uskutoční tradičná Zbierka na charitu. Podporujete v nej fungovanie zdravotníckych, sociálnych a psychologických služieb Bratislavskej arcidiecéznej charity, vrátanej sociálnej práce, humanitárnej pomoci a integračných aktivít. Zbierkou na charitu podporujete aj na náš grantový program CreoCaritas a program na podporu charitnej činnosti v dekanátoch. Znamená to, že Zbierkou na charitu podporujete aj dobro a charitatívnu pomoc pre chudobných a núdznych, podporu detí aj mládeže či seniorov, priamo vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy.

Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity Boris Hrdý pripomína, že spoločné budovanie charitného diela a vzájomná podpora je potrebné pre efektívnejšiu podporu núdznych:

„Chcem vás povzbudiť k tomu, aby ste podporili naše aktivity, ktoré realizujú naši kolegovia v práci, v teréne s ľuďmi, ktorí sú v núdzi, ktorí prichádzajú a prosia nás o pomoc. Či už sú to ľudia z Ukrajiny alebo zo Slovenska, či sú to chorí, alebo starší, tí ktorí nemali šťastie v živote a ocitajú sa v ťažkostiach, ktoré nedokážu sami prekonať. Všetkým týmto ľuďom dokážeme pomôcť blízkosťou, podporou, podporným slovom, vypočutím, aj materiálnou pomocou a sprevádzaním k tomu, aby si dokázali sami pomôcť.“

Vďaka finančnej podpore zo Zbierky na charitu vie BACH nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať služby núdznym, dokonca aj v čase kríz. Posledné roky práce a pomoci to potvrdzujú. BACH rozšírila tím odborných pracovníkov, služby aj miesta pôsobnosti. Podľa Borisa Hrdého aktuálne pracujú v charite na rozvoji 2 prvkov:

„Tento rok chceme rozvinúť portfólio odborných služieb v prospech ľudí, ktorí majú skúsenosť s duševným ochorením. A takisto, aj v rámci integračných aktivít, či už sa budú týkať odídencov a odídenkýň z Ukrajiny alebo našich ľudí, ktorí sú v nejakej ťažkej nepriaznivej životnej situácii, nevedia sa zamestnať z rôznych dôvodov nachádzajú sa v materiálnej či sociálnej núdzi, chceme rozvinúť špecializované poradenstvo.“

Zaujímavosťou tiež je, že sa BACH chce posunúť do ďalších dekanátov a okresov, kde bude pôsobiť a bude mať v ňom svojho koordinátora v rámci siete farských charít. „V pláne je otvoriť druhé Centrum farskej charity, ktoré bude fungovať v ďalšom dekanáte Bratislavskej arcidiecézy. “ Dnes takéto Centrum farskej charity dobre funguje v Skalici, kde BACH má aj svojich zamestnancov. V celej Bratislavskej arcidiecéze BACH zastrešuje 27 farských charít.

Finančné prostriedky sa snažíme vrátiť aj naspäť do farností. Okrem podpory už fungujúcich farských charít vie ktokoľvek, kto má záujem o finančnú podporu, požiadať o podporu cez kňaza vo farnosti, ktorý podá žiadosť cez dekana a financie, v max výške 2000 eur na jeden projekt. Financie sú využívané práve zo Zbierky na charitu.

Bratislavská arcidiecézna charita vie vďaka Zbierke na charitu financovať aj grant CreoCaritas, v ktorom sa aj neziskové organizácie či ďalší dobrovoľníci z farských charít sa môžu pridať k pomoci núdznym vo farnostiach. Minulý rok tak charita podporila 25 000 eur 20 charitatívnych projektov: Poznáme víťazné projekty CreoCaritas 2023 – Bratislavská arcidiecézna charita (charitaba.sk)