Aktuality

Čo máme nové?

S klientami a klientkami objavujeme umenie mesta

pridal: admin | dátum: 2. apríla 2024 | kategória: Samária

Do Galérie mesta Bratislavy, umeleckej galérie v historickom centre Bratislavy, chodia naši klienti a klientky DSS a RS Samária radi. V marci sme, napríklad, videli výstavu s názvom Umelecké strety, najviac sa zúčastneným páčil čas v ateliéri, kde si mohli v skupinách vytvoriť predstavu vlastnej výstavy. 

Vedeli ste že, Mirbachov palác patrí k najzachovalejším skvostom pôvodnej architektúry starého Prešporka? Alebo že v podzemných častiach Pálffyho paláca môžete vidieť dôkazy keltského osídlenia, šachtu, kde sa uskladňovali potraviny, hrob či nálezy mincovne? Unikátne priestory galérie navštevujeme so Samaritánmi trikrát do roka a niekoľkoročnú spoluprácu si veľmi vážime.
 
Ateliér GMB sprístupňuje výtvarné umenie neformálnym spôsobom najrôznejším spoločenským skupinám – juniori i seniori, rodiny, ľudia so zdravotným postihnutím. Najmladší návštevníci v Ateliéri nájdu kreatívne hry, mladí výtvarníci môžu vyskúšať rôzne výtvarné techniky. www.gmb.sk/detail/atelier-gmb
 
Ďakujeme GMB, že sprístupňujete priestory a umenie všetkým – aj ľuďom so skúsenosťou s ochorením z okruhu schizofrénie.
 
Viac informácii o našej pomoci a službe DSS a RS Samária v Bratislave: www.charitaba.sk/samaria/