Aktuality

Čo máme nové?

Sociálny taxík pre chorých,  prevádzkovanie športovej knižnice či supervízia sociálnych pracovníkov – aj takto môže vyzerať charita vďaka CreoCaritas

pridal: admin | dátum: 3. novembra 2023 | kategória: Tlačová správa

Prihláste svoj projekt pomoci do aktuálnej grantovej výzvy CreoCaritas a konajte dobro s charitou

Bratislava 2. 11. 2023 –  Grantová výzva CreoCaritas z dielne Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) je otvorená. Uchádzať sa môžete o finančnú podporu projektu, ktorým chcete konkrétne pomáhať núdznym vo farnosti Bratislavskej arcidiecézy či rozvíjať charitatívne dielo. Kreativite sa medze nekladú, arcidiecézna charita povzbudzuje dobrovoľníkov, občianske združenia aj farské charity a farnosti k podaniu prihlášky do 12. novembra 2023 cez bach.egrant.sk.

Tretíkrát Bratislavská arcidiecézna charita vyhlásila grantovú výzvu s názvom CreoCaritas na pomoc núdznym vo farnostiach Bratislavskej arcidiecézy. Projekt pomoci môže podať skupina dobrovoľníkov či organizácie a farské charity. V prvom rade chceme, aby všetky spoločenstvá mali podiel na charitnej aktivite, aby boli účastní na diele charity,“ vysvetľuje hlavný cieľ grantu Boris Hrdý riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Spolu sa podarilo Bratislavskej arcidiecéznej charite podporiť za dva roky 33 projektov. Išlo napríklad o podporu projektov: Sociálny taxík a pomoc chorým (Charita Senec), prevádzkovanie Športovej knižnice – šírime dobro športom (Longital sport club), vzdelávacieho projektu Chceme slúžiť lepšie (Doma u kapucínov, n.o.), Jabloňovej krížovej cesty – kryté posedenie pre komunitné stretnutia farských a iných spoločenstiev (Občianske združenie Petrovilla), Teen STAR kurz pre mládež v Šamoríne a v okolí (Vita Humana), či projekt Podeľme sa ako svätý Martin (Dom svitania, n.o.) a projekt Ušijeme, radosť urobíme, prírodu ochránime (Farská charita Most pri Bratislave).

Grant CreoCaritas je podľa riaditeľa Bratislavskej arcidiecéznej charitytiež spôsob ako navrátiť časť financií zo Zbierky na charitu, do ktorej sa veriaci zapájajú v kostoloch Bratislavskej arcidiecézy, naspäť k núdznym do farností. A teda tí, ktorí majú túžbu urobiť niečo dobré pre núdznych či komunitu, ktorá to potrebuje, majú cez grant CreoCaritas možnosť získať finančnú podporu. Boris Hrdý sa teší záujmu o jedinečný charitný grant CreoCaritas: „Pominulé roky sa do projektu CreoCaritas zapájali predovšetkým občianske združenia a takisto dobrovoľníci, ktorí sú organizovaní vo farských charitách.“

V aktuálnom ročníku BACH prerozdelí 25 000 eur, prihlášku môžu záujemcovia podať do 12. 11. 2023 cez  https://bach.egrant.sk/

Bratislavská arcidiecézna charita zverejní schválené projekty 4. decembra 2023. Konať dobro s charitou tak môžete už v predvianočnom čase.

Podmienky a podrobnejšie informácie o CreoCaritas sa dočítate na stránke: https://www.charitaba.sk/grant-creocaritas/