Aktuality

Čo máme nové?

Do Zbierky Svetlo pre Ukrajinu sa zapojilo 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Pomoc už putuje na Ukrajinu.

pridal: admin | dátum: 17. marca 2023 | kategória: Tlačová správa

Bratislavská arcidiecézna charita ukončila zbierku Svetlo pre Ukrajinu. BACH je záujmom o zbierku veľmi povzbudená.  Bratislavská arcidiecézna charita ďakuje za nesmiernu obetu, pomoc, organizáciu a dary dobrovoľníkom aj kňazom až z 28 farských charít a farností Bratislavskej arcidiecézy. Spolu sa podarilo vyzbierať 4 palety sviečok, sviec, bateriek a záložných zdrojov energie. Prvá časť darov je odoslaná núdznym vo vojne.

„Veľmi vítam a oceňujem aktivitu, ktorá vznikla tak povediac „zdola“, ako odpoveď na konkrétnu potrebu. Zbierka sviečok, batérií bola iniciatíva, s ktorou prišli zástupcovia farských charít a Bratislavská arcidiecézna charita tento nápad posunula ďalej a zabezpečila potrebné, aby mohla prebehnúť v ďalších farnostiach a mohla sa dostať ľuďom na Ukrajine. Je to pre nás žiadaný model, svetlý príklad ako by činnosť a spolupráca farských charít so „svojou“ diecéznou charitou mali fungovať. Ďakujem všetkým členom farským charít, aktivistom a darcom, ktorí akýmkoľvek spôsobom pridali ruku k dielu,,“ informuje Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Bratislavská arcidiecézna charita realizovala Zbierku Svetlo pre Ukrajinu pri príležitosti februárového pripomenutia si ročného trvania vojny na Ukrajine, od 5. 2. do 26. 2. 2023 vo vybraných farnostiach, hlavne kde funguje aj farská charita. Charita pozvala ľudí darovať sviečky, kahance, baterky, tužkové batérie, powerbanky (záložné zdroje energie). Spolu s modlitbou za trpiacich a mier, môže byť dar sviečky symbolom svetla Krista prinášajúceho pokoj pre každého.  Zbierku zastrešovali koordinátori rozvoja farských charít Barbora Vajlová a Ladislav Jakóczy. Spolu sa podarilo od darcov vyzbierať 4 palety pomoci. Finančná podpora v hodnote 295 eur bola použitá na kúpu batérií a tužkových bateriek. Materiálnu pomoc aktuálne doručuje skúsený pracovník zo Spišskej katolíckej charity, Anton Frič, ktorý ľuďom na Ukrajine pomáha od začiatku vojny.

Nepretržitá pomoc

           Bratislavská charita aj naďalej poskytuje pomoc a podporu ľuďom z Ukrajiny žijúcim v BA a Skalici, vo svojich podporných centrách, aj farských charitách, v teréne. Okrem materiálnych darov pomáha aj ponukou integračných aktivít, odborným poradenstvom a prednáškami, výučbou slovenského jazyka, voľnočasovými aktivitami pre všetky vekové kategórie. „Snažíme sa, aby sa, napriek okolnostiam, Ukrajinky, Ukrajinci a ich deti cítili prijatí a podporení,“ dodáva šéf BACH Boris Hrdý.

Zoznam zapojených farských charít a farností. Ďakujeme všetkým!

Viac informácií a fotografií nájdete: https://www.charitaba.sk/dakujeme-za-vase-svetlo-pre-ukrajinu/