Zberné miesta zbierky Svetlo pre Ukrajinu

Koordinátor zbierky v Bratislavskej arcidiecéznej charite: PhDr. Ladislav Jakóczy, fch@charitaba.sk, +421 910 852 321

Koordinátorka projektu zbierky v Bratislavskej arcidiecéznej charite: Mgr. Barbora Vajlová, vajlova@charitaba.sk, +421 910 852 249

Zapojené farské charity a farnosti   zodpovedná osoba/vedúci/-a kontakt
FCH Lamač Gabriela Požgayová +421 903 223 150
FCH Skalica Barbora Vajlová +421 910 852 249
FCH Šamorín Tomáš Sipos +421 944 186 172
FCH Most pri Bratislave Andrea Hornáčková +421 903 835 687
FCH Gbely Zita Kupmanová +421 911 847 617
FCH Podunajské Biskupice Mária Kačeriaková +421 907 604 521
FCH Chorvátsky Grob Jana Vaňová +421 917 507 258
FCH Vajnory Elena Vrablecová +421 903 037 455
FCH Kúty Mária Macejková +421 911 659 745
FCH Modra Erika Strelingerová +421 908 919 904
FCH Holice Erzsébet Tóth +421 915 179 828
FCH Boldog Norbert Klenovics +421 904 128 859
FCH Blatné Andrea Jašková +421 905 696 378
FCH Šaštín Kristína Pöstényi +421 918 508 568
FCH Kalvária Klára Hrnčiarová +421 905 303 137
FCH Daliborko Janek Košta +421 949 774 548
FCH Plavecký Štvrtok Štefan Belošič +421 904 379 611
FCH Senec Eva Horčinová +421 903 910 720
FCH Rača Silvia Mikušová +421 904 147 679
Farnosť (FCH) Devínska Nová Ves Marcel Podolinský +421 914 701 135
Farnosť Báhoň pán farár Ján Behula x
Farnosť Veľký Biel pán farár Gábor Klenko x
Farnosť Malacky Dominik Dobrovodský 911 051 935
Farnosť Čierna Voda Cyril Sitár 940 347 345
Farnosť Griňava pán farár Roman Stachovič +421 336 422 737
Farnosť Radošovce pán farár Daniel Kremnický +421 346 693 110