Na stiahnutie

Ekonomicky oprávnené náklady za rok 2023

V súlade s ust. § 72 ods. 20 písm. a) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Bratislavská arcidiecézna charita zverejňuje nasledovné priemerné ekonomicky oprávnené náklady:

Sociálna službaPriemerné EON/osoba/mesiac
Domov sociálnych služieb (ambulantná služba)990,81 Eur
Rehabilitačné stredisko (ambulantná služba)532,91 Eur
Opatrovateľská služba – EON na hodinu služby14,89 Eur/hodina

V súlade s ust. § 72 ods. 20 písm. b) zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách Bratislavská arcidiecézna charita zverejňuje nasledovné štruktúrované priemerné ekonomicky oprávnené náklady:

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2023

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2022

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2021

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2020

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2019

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2018

Ekonomicky oprávnené náklady – BACH 2017