Senior klub

OZNAM: Stretnutie seniorov sú od 11. 3. 2020 zrušené. Spoločné stretnutia sa počas pandémie nerealizujú. Ide o súčasť preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu. Ďakujeme za pochopenie.

Ak ste senior a hľadáte spoločenstvo, Klub seniorov pri Bratislavskej arcidiecéznej charite Vás pozýva na stretnutie každú stredu (okrem prázdnin) od 9:00 hod. do 12:00 hod. v dome Quo Vadis na Hurbanovom námestí, vedľa kostola Najsvätejšej Trojice.

„Môžem tu byť užitočná, upozorňujem na aktuality, dôležité cirkevné aj národné výročia. Sú tu ľudia, pre ktorých je každá informácia vzácna. Aj mne to dáva veľmi veľa, celý deň pracujem s knihami, počítačom, televíziou a potrebujem spätnú reakciu, potrebujem rozhovor. Navyše, a hovorím to aj svojim priateľkám, treba si vyjsť do mesta a zapojiť sa, nielen v rámci okolia a dediny. Napriek veku a ťažkostiam sa otvoriť a zažiť niečo nové,“ zdieľa sa dlhoročná členka Senior klubu, historička Eva

„Nehľaďte na svoj vek alebo vrásky, stále môžete zažiť niečo nové“ (reportáž)

V spoločenstve, ktoré trvá takmer 30 rokov, môžete duchovným programom obohatiť svoj voľný čas a byť aj sám aktívnym prispievateľom a členom. Teší sa na Vás približne 60 členov spoločenstva.