Čo u nás nájdete

Služby:

  • Štruktúrovaný denný program, rôznorodé a zmysluplné aktivity, spoločnosť ľudí a odborná podpora.
  • Ponúkame veľa zaujímavých aktivít. Komunitné stretnutia,  tvorivé písanie, duchovný program, aktivity s prvkami arteterapie, rozvoj sociálnych a pracovných zručností, varenie, prácu v záhradke, prechádzky, výlety, exkurzie a pod.
  • Pracujeme skupinovo, ale aj individuálne. V skupine podporujeme rozvíjanie schopnosti spolupráce, nácvik komunikačných zručností a prekonávanie obavy zo sociálneho kontaktu. V rámci individuálneho prístupu sa zameriavame na individuálny rozvoj prijímateľa, k čomu napomáha kľúčový pracovník, ktorého má k dispozícii každý prijímateľ.