Prečo potrebujeme vašu pomoc?

Aby charita mohla realizovať svoje aktivity v prospech odkázaných ľudí, sú nevyhnutné finančné prostriedky. A tie vieme získavať rôznymi spôsobmi. Jeden z nich je aj účasť veriacich, ktorí podporujú zbierku v kostoloch, a teda napĺňajú dávať almužnu tým, ktorí ju potrebujú.

Pre nás je zbierka dôležitá aj preto, že vieme podporiť aktivity, ktoré sa realizujú v celej diecéze. Vieme tak zapájať ľudí priamo aj do aktivít, ktoré chceme robiť a do pomoci, ktorú potrebujú ľudia v daných komunitách, lokalitách a farnostiach.

Nie je to teda len o tom, že Bratislavská arcidiecézna charita vyzbiera peniaze, ktoré potom používa na to, aby ona vykonávala služby, ale volá aj do služby charitného diela všetkých, ktorí sú členmi spoločenstva kresťanov, spoločenstva veriacich, ale aj tých, ktorí sú ochotní na tomto diele spolupracovať na celom území arcidiecézy. Zdôrazňujeme myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorých vieme pomôcť práve zo Zbierky na charitu. Aj preto sme vymysleli grant CreoCaritas, ktorým podporujeme fungovanie dobrých projektov a pomoc núdznym priamo vo farnosti.