Pošli tašku

Čoraz viac seniorov sa na Slovensku ocitá pod hranicou chudoby. Medzi nami, v samote, s ochorením, žijú seniori, ktorí si nedokážu nielen fyzicky nakúpiť, ale hlavne si nevedia zaplatiť za veci, ktoré nevyhnutne potrebujú k životu. Zaplatenie základného nákupu (čaj, mlieko, vajíčka, šunka či maslo, mydlo alebo potrebný liek) je pre niektorých seniorov ťaživá nesplniteľná realita.

Pomáhať seniorom môžete spolu s nami, môžete nám dať vedieť o seniorovi, ktorý potrebuje pomoc; tiež môžete prispieť finančne, alebo vlastným nákupom potravín či venovaním svojho času v rámci dobrovoľníckej služby. Seniorom v núdzi, teda tým, ktorí si tašku pomoci nedokážu z rôznych dôvodov zaplatiť, pomáhame zo zásob trvanlivých potravín a potravinových balíkov, ale aj preplácaním nákupov vďaka finančným darom. Podrobnejšie informácie nájdete na www.poslitasku.sk.

Projekt Pošli tašku vznikol na začiatku pandémie v marci v roku 2019. Opustenie bytu v tom čase znamenalo pre seniorov a zdravotne znevýhodnených vysokú šancu nákazy vírusom COVID-19, a teda vážneho ohrozenia života. Neskôr sa projekt využíval na pomoc utečencom z Ukrajiny. Aktuálne mu ale vraciame pôvodný rozmer – podporujeme ním seniorov v núdzi na Slovensku, bez rozdielu na štátne občianstvo. Ukážme seniorom, že v tom nie sú sami.