Aktuality

Čo máme nové?

Podporme sa navzájom – Zbierka na charitu

pridal: admin | dátum: 1. decembra 2023 | kategória: Zbierka na charitu

Počas 1. adventnej nedele sa koná v kostoloch Zbierka na charitu.  Novinkou, ktorú ponúka Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) veriacim Bratislavskej arcidiecézy, je možnosť prispieť finančne aj cez transparentný účet,  ktorý je zároveň účtom registrovanej verejnej Zbierky pre núdznych. Heslom tohtoročnej Zbierky na charitu je Podporme sa navzájom.

Zbierka na charitu je podstatným finančným zdrojom Bratislavskej arcidiecéznej charity. BACH tak dokáže nielen prevádzkovať, ale aj rozvíjať služby núdznym, aj v čase kríz. Charita tak či už počas pandémie, migračnej alebo inflačnej krízy vedela flexibilnejšie pomôcť ľuďom, ktorí majú, napríklad, problém si nakúpiť základné potraviny, potrebujú pomôcť pri hľadaní práce, majú zdravotné ťažkosti, utekajú pred vojnou alebo potrebujú podporiť dieťa vo vzdelávaní.

Podporme sa navzájom

Heslom tohtoročnej Zbierky na charitu je Podporme sa navzájom. BACH upriamuje pozornosť heslom na svoj dlhoročný cieľ a tým je sieťovanie pomoci  a budovanie spoločného charitného diela v Bratislavskej arcidiecéze. Keď si predstavíme sieť, sú tam oká, ktoré sú vzájomne prepojené, aby nám niečo neprepadlo, a presne tak si predstavme aj sieť pomoci. Našou víziou je vytvárať na území Bratislavskej arcidiecézy, kde pôsobíme, bunky, akčné skupiny, ktoré reagujú na potreby ľudí v núdzi,“ vysvetľuje Boris Hrdý riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Zbierka na charitu je dôležitá aj pomoci núdznym vo farnostiach, dodáva Boris Hrdý: „Finančné prostriedky sa snažíme vrátiť aj naspäť do farností, chceme učiť ľudí solidarite. Máme program, ktorým podporujeme charitnú činnosť v dekanátoch, priamo cez kňazov a dekanov sa dá požiadať o finančné prostriedky zo Zbierky na charitu. Taktiež vďaka Zbierke na charitu vieme financovať náš grant CreoCaritas, ktorý je ďalším stupňom, v ktorom sa aj neziskové organizácie či ďalší dobrovoľníci z farských charít môžu pridať k pomoci núdznym vo farnostiach.“

Aj tento rok sa dá prispieť do Zbierky na charitu online, novinkou je spustenie transparentného účtu verejnej Zbierky pre núdznych (IBAN): SK91 0900 0000 0052 0877 7794. Všetkým darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje za prejavenú solidaritu.

Prispieť môžete aj cez darovaciu stránku: https://charitaba.darujme.sk

Bratislavská arcidiecézna charita je samostatnou cirkevnou organizáciou, ktorá patrí pod Bratislavskú arcidiecézu. V rámci tohto územia zastrešuje aktuálne aj 27 farských charít, v ktorých pôsobia a pomáhajú chudobným aktívni dobrovoľníci. Podrobnejšie informácie o službách a pomoci BACH nájdete na www.charitaba.sk