Kategória

Novinky

10. jún 2023

Novinky

Naše mesto meníme spolu na lepšie miesto pre život

Ďakujeme dobrovoľníkom z Komerční banka, a. s. pobočka zahraničnej banky, že sa v piatok 9. 6. 2023, rámci projektu Naše mesto, ktorý organizuje Nadácia Pontis, zapojili do najväčšieho dobrovoľníckeho projektu na Slovensku. Konkrétne nám dobrovoľníci pomohli v sklade zložiť z paliet sedenie, ktoré využijeme v nových priestoroch, v záhradke na Kapitulskej 4 v Bratislave.

8. máj 2023

Novinky

Čo pre nás znamená, že sme kresťanská organizácia?

Vítame iniciatívu Slovenskej katolíckej charity, ktorá školeniami v arcidiecéznych a diecéznych charitách na Slovensku učí a rozvíja etický program podľa Desatora s názvom DEKACERT®. Autorkou programu je prof. Dr. Theol. Elisabeth Junemann a zameriava sa v ňom na 10 prikázaní pre kresťanskú sociálnu organizáciu.

3. máj 2023

Novinky

BUĎ V OBRAZE: nový vzdelávací program

Piataci usadení na zemi, pred krásnym obrazom sv. Alžbety. Z hodiny náboženstva prišli do skalického múzea, kde diskutujú o pomoci druhým, charite a dobrovoľníctve. "Dieťa samé môže vnímať a rozmýšľať nad tým, čo vidí, môže si skúsiť, čo sa na obraze odohráva," vysvetľuje model výučby autorka interaktívnej hodiny Soňa Spáčilová zo Záhorské múzeum v Skalici. Interaktívnu hodinu pomáhala tvoriť aj naša chariťáčka Barbora Vajlová z Farská charita Skalica. Centrom tvorivej diskusie a nového vzdelávacieho programu pre deti a mládež je obraz sv. Alžbety v skalickom Záhorskom múzeu.

6. apr 2023

Novinky

Láska sa zrkadlí v skutkoch

Prajeme Vám požehnanú Veľkú Noc. Otvorme srdcia pre druhých a nech naše skutky svedčia o nehynúcej láske a večnej nádeji.

„Caritas je na celom svete milujúcou rukou Cirkvi pre chudobných a najzraniteľnejších, v ktorých je prítomný Kristus.“

Svätý Otec František

27. mar 2023

Novinky

Vďaka projektu pomoci FEAD sme v kontakte s núdznymi na perifériách

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) spustila 1. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu Operačného programu FEAD*. V prvej vlne distribuujeme 7611 balíčkov pomoci pre 3465 ľudí v núdzi. S vybranými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi sa sociálni charitní pracovníci stretnú vo všetkých bratislavských okresoch a seneckom okrese. Charita všetkých prijímateľov balíkov pomoci kontaktuje oficiálnou sms správou alebo listovou zásielkou.

20. mar 2023

Farská charita

Pozývame vás na tradičnú výstavu ručných prác do Šaštína

Výstava ručných prác bude 25. marca (už túto sobotu) od 9:00 hod. do 17:00 hod. v DK Šaštín. Zastrešuje ju OZ Handmade by Šaštín-Stráže. Počas výstavy bude Farská charita Šaštín-Stráže ponúkať krásnych veľkonočných barančekov a voňavé medovníčky. Farská charita Šaštín-Stráže bude svoje krásne výrobky ponúkať za dobrovoľný príspevok aj v nedeľu 26. 3. 2023 po sv. omšiach pred bazilikou. 

1. mar 2023

Novinky

Človek očakáva od druhého pomoc a pochopenie. A to som našla: hovorí klientka Zuzana

O opatrovateľskú službu je veľký záujem, vyžaduje však veľa námahy. Počas roka 2022 sa opatrovateľská služba poskytovala najmä klientom z mestskej časti Bratislava – Ružinov. Prevažne naše opatrovateľky venovali čas a pomoc klientom nad 80 rokov.

26. feb 2023

Novinky

Na Ukrajinu posielame 4 palety svetla

V mene Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) ďakujeme všetkým darcom, ktorí v materiálnej zbierke Svetlo pre Ukrajinu darovali Ukrajincom sviečky, batérie, baterky. Zbierku Svetlo pre Ukrajinu organizovali farské charity a farnosti z Bratislavskej arcidiecézy (28 zberných miest), za čo im patrí obrovská vďaka.