Aktuality

Čo máme nové?

Čo pre nás znamená, že sme kresťanská organizácia?

pridal: admin | dátum: 8. mája 2023 | kategória: Novinky

Vítame iniciatívu Slovenskej katolíckej charity, ktorá školeniami v arcidiecéznych a diecéznych charitách na Slovensku 2022/2023 učí a rozvíja etický program podľa Desatora s názvom DEKACERT®. Autorkou programu je prof. Dr. Theol. Elisabeth Junemann a zameriava sa v ňom na 10 prikázaní pre kresťanskú sociálnu organizáciu.

Názov etického programu Dekacert sa skladá zo slova Dekalog (grécky názov pre Desatoro) a slova certifikát, ktorý Charita dostane od autorky programu prof. Elisabeth Junemann po zavedení programu do svojej praxi.

„Ako získame slobodu pre ľudí, ktorí prijímajú pomoc zo strany Charity a ako získame slobodu pre ľudí, ktorí túto pomoc poskytujú? Ako aplikujeme Desatoro do našich organizácií?  Podporu pri úvahách a činoch vám poskytne DekaCert, a to formou školení a poradenstva. A pretože ľudia chcú vedieť a mali by vedieť, kde sa pracuje dobre a správne, ponúkame takúto etickú certifikáciu podľa Desatora. Za týmto účelom sme interpretovali podstatné výpovede Desatora v zmysle etiky v organizáciách a následne formulovali kritériá, ktoré sú potrebné v organizácii akou je Charita tematizovať a diskutovať preto, aby sa s úspechom žilo Desatoro. Na našej webovej stránke nájdete ďalšie informácie: www.dekacert.de.“ Prf. Dr. theol. Elisabeth Junemann (DEKACERT V KOSTCE® – MANUÁL, Zdenka Kumstýřová, Kateřina Hojná, Štěpánka Dvořáková, 1. vydanie, 2022).

Záleží na tom, ako budujeme vzťahy vo svojom osobnom živote, v užšej či širšej rodine, s priateľmi, susedmi, v pracovnom kolektíve aj vo verejnom živote. Sme radi, že sa na spoločných stretnutiach môžeme spoznávať, zlepšovať svoje pracovné vzťahy, vzťahy ku klientom, nanovo vidieť status našich centier a služieb, i tak celej charity. Na konci stretnutí veríme, že vytvoríme živý dokument, ktorý nezapadne prachom, ale bude súčasťou našej každodennej práce, služby a života v charitnej rodine.