Aktuality

Čo máme nové?

Naše sestričky z ADOS Charita a opatrovateľky minulý rok pomohli 80 klientom z bratislavských okresov

pridal: admin | dátum: 14. februára 2024 | kategória: Novinky

Služba pre chorých a osamelých patrí medzi stálice našej charitnej pomoci v Bratislave. K nedávnemu 32. Svetovému dňu chorých vám pripomíname povzbudivé slová z posolstva Svätého Otca Františka: „Vám, ktorí prežívate chorobu, či už prechodnú alebo chronickú, by som chcel povedať: nehanbite sa za svoju túžbu po blízkosti a nehe! Neskrývajte ju a nikdy si nemyslite, že ste pre druhých príťažou. Stav choroby nás všetkých vyzýva, aby sme sa vymanili z hektického tempa, v ktorom žijeme, a znovu objavili seba samých…“

Pán Emil si sám Bértsove vredy, chronické rany, nevie ošetriť. Pravidelne tak využil služby ADOS Charita – teda našej Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti https://www.charitaba.sk/osetrovanie-v-domacom-prostredi/

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti ADOS Charita, poskytuje komplexnú ošetrovateľskú starostlivosť o klientov všetkých vekových kategórií na území mesta Bratislava. Ošetrovateľské služby zabezpečujú kvalifikované zdravotné sestry s praxou na lôžkových oddeleniach. Ošetrovanie je možné kombinovať s opatrovateľskou službou.

Opatrovateľská alužba je sociálna služba poskytovaná v domácom prostredí klienta. Službu zabezpečujeme prostredníctvom opatrovateliek, ktoré fyzickej osobe poskytujú:

  • pomoc pri sebaobslužných úkonoch (hygiena, vyprázdňovanie, obliekanie, vyzliekanie, motorika, mobilita, polohovanie),
  • pomoc pri úkonoch starostlivosti o domácnosť (malý nákup, bežné upratovanie),
  • pomoc pri základných sociálnych aktivitách (sprievod na lekárske vyšetrenie, dohľad v určitom čase, rozhovor, duchovné aktivity)

Viac info: Zostať doma a nezostať sám – opatrovanie v domácom prostredí – Bratislavská arcidiecézna charita (charitaba.sk)

O tom ako funguje ošetrovanie či opatrovanie priamo v domácnosti klienta si môžete pozrieť v našom archívnom videu: