Aktuality

Čo máme nové?

Vďaka projektu pomoci FEAD sme v kontakte s núdznymi na perifériách

pridal: admin | dátum: 27. marca 2023 | kategória: Novinky

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) spustila 1. distribúciu potravinovej a materiálnej pomoci v rámci projektu Operačného programu FEAD*. V prvej vlne distribuujeme 8366 balíčkov pomoci. S vybranými poberateľmi dávky v hmotnej núdzi sa sociálni charitní pracovníci stretnú vo všetkých bratislavských okresoch a seneckom okrese. Charita všetkých prijímateľov balíkov pomoci kontaktuje oficiálnou sms správou alebo listovou zásielkou.

Koho kontaktujeme?

Rodiny s viacerými deťmi, jednotlivcov, seniorov či ľudí so zdravotným znevýhodnením. Potravinovú a materiálnu pomoc dostávajú rôzne skupiny ľudí v hmotnej núdzi, ktorí sú vedení na Úrade práce a sociálnych vecí. Tí, ktorí boli zaradení do projektu FEAD a pomoc sa ich týka, sú informovaní sms správou alebo listovou zásielkou. „V sms správe je napísane meno človeka, aby vedel, že sa to týka práve jeho, aký veľký balík ho čaká, kde si ho môže vyzdvihnúť, v akom čase, v sms je uvedený aj kontakt na aký sa môže obrátiť, ak je nejaký problém, a zároveň link na našu stránku, kde je viac informácií o programe FEAD,“ informuje Martin Takács, odborný pracovník BACH.

SMS správa, ktorou Bratislavská arcidiecézna charita kontaktuje poberateľov potravinových či hygienických balíčkov sa zobrazuje ako CHARITABA.

Ak sa stane, že dotyčný sa nevie dostaviť v určenom čase na kontaktné miesto, núdzny môže zavolať na telefónne číslo z sms správy, prípadne napísať na mail potraviny@charitaba.sk a dohodnúť si náhradný termín. „Ak by niekto nereagoval na túto výzvu, nedostavil sa, ani nedal vedieť o možnosti, že sa nemôže dostaviť a chce náhradný termín, budeme ho kontaktovať ešte jednou výzvou. Ak ani na tú nezareaguje, jeho potravinový alebo hygienický balíček môžeme dať sekundárnemu príjemcovi, ktorého vyhľadáme na základe toho, že poznáme ľudí, ktorí sú v hmotnej núdzi a neboli zapojení do tohto programu a takýto balík im veľmi pomôže,“ informuje Martin Takács.

Pri preberaní balíka je potrebné dokázať svoju totožnosť občianskym preukazom. Pomoc charita distribuuje osobne priamo do rúk poberateľa pomoci.

Sme s ľuďmi, ktorí potrebujú pomoc

V Bratislavskej arcidiecéznej charite sa púšťame do projektu potravinovej a materiálnej pomoci preto, lebo je to pre nás príležitosť ísť k ľuďom, ktorí skutočne potrebujú pomôcť. „Tento projekt nás vie dostať na perifériu, tam, kde títo ľudia žijú, sú ľahšie identifikovaní, a my im tak vieme ponúknuť pomocnú ruku,“ vysvetľuje hlbší zmysel projektu Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Potravinové balíky zamestnanci charity distribuujú ľuďom, ktorí poberajú dávku v hmotnej núdzi. Podľa riaditeľa BACH Borisa Hrdého je systém pomoci dobrý. Pomoc ide ľuďom, ktorí sú už raz preverení, identifikovaní. Hoci vždy existuje nejaký systém zneužitia, podľa niekoľkoročných skúseností sa ukazuje, že prevažná väčšina poberateľov, sú naozaj ľudia, ktorí sú na takúto pomoc odkázaní. „Je to pre nás príležitosť ponúknuť týmto ľuďom pomocnú ruku, aby sme s nimi pracovali, aby sme ich dokázali posunúť a naučiť ich hľadať spôsoby, ako sa dostať z tejto núdze. A to môžete len vtedy, ak viete kde sú, a to môžete vtedy, keď ich máte identifikovaných, viete sa k nim dostať, pustia vás k sebe, pretože im niečo prinášate.“

Bratislavskej arcidiecéznej charite boli pre naplnenie distribúcie (prebratie balíčkov pomoci od dodávateľa a ich následná distribúcia konečným príjemcom pomoci) pridelené všetky bratislavské okresy (Bratislava I –V ) a okres Senec. Distribúciu realizujeme aj v spolupráci s Farskou charitou Senec, ktorá bude distribuovať balíčky pre ľudí z okresu Senec, a Centrom rodiny v Dúbravke, ktoré bude  zabezpečovať výdaj balíčkov pre ľudí z okresu Bratislava IV.

Čo obsahuje potravinový balík, ktorý je súčasťou 1. distribúcie?

Prvá distribúcia začala 27. marca a končí 28. apríla 2023. BACH distribuuje 5183 potravinových balíkov pre 3803 príjemcov a 3183 hygienických balíkov pre 1299 príjemcov . Obsah potravinového balíka je podľa charitného pracovníka Martina Takácsa pestrý. „Ide samozrejme o trvanlivé potraviny, ale vyzerajú veľmi chutne. Sú tam konzervy, základné potraviny, napríklad, cestoviny a múka. Myslím, že sa snažili vyskladať balíček, ktorý aj poteší, a zároveň aj nasýti. Nie je to len nejaká núdza, ale je to naozaj veľmi pestré.“ 

Do konca roka Bratislavská arcidiecézna charita plánuje distribuovať spolu viac ako 20 000 balíkov pomoci.

Viac informácií na našej podstránke: https://www.charitaba.sk/fead/

*Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD) podporuje krajiny EÚ, pokiaľ ide o poskytovanie potravinovej a/alebo základnej materiálnej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Ide napríklad o potraviny, oblečenie a iné nevyhnutné predmety osobnej potreby, napríklad mydlá a šampóny. Materiálna pomoc musí byť spojená s opatreniami sociálneho začlenenia, ako napríklad poradenstvom a podporou zameranou na pomoc ľuďom v snahe vymaniť sa z chudoby. Podpora zo strany FEAD pomôže ľuďom pomôže ľuďom urobiť prvé kroky, aby sa vymanili z chudoby a sociálneho vylúčenia. FEAD pomôže najodkázanejším osobám tým, že bude riešiť ich najzákladnejšie potreby, ktoré sú podmienkou pre získanie zamestnania alebo návštevu kurzov, ako sú tie, ktoré podporuje Európsky sociálny fond (ESF)

Viac informácií nájdete na stránke Slovenskej katolíckej charity (SKCH), ktorá pomoc arci/dieccéznych charít na Slovensku v rámci OP FEAD zastrešuje: www.potravinovapomoc.sk