Aktuality

Čo máme nové?

Spúšťame Zbierku školských pomôcok

pridal: admin | dátum: 30. mája 2023 | kategória: Slovenská katolícka charita

Slovenská katolícka charita (SKCH) organizuje 14. ročník Zbierky školských pomôcok aj elektroniky. Rodinám zo sociálne slabšieho prostredia pomáha konkrétnymi školskými pomôckami, ktoré ich deti nevyhnutne potrebujú pri vzdelávaní. Zbierka školských pomôcok potrvá od 1. júna do 15. septembra 2023. Súčasťou je aj finančná zbierka, ktorou Charita pomáha deťom napredovať vo vzdelávaní a záľubách. Sprístupnením zberných miest, zbieraním darov a ich distribúciou školákom sa do zbierky tradične zapája aj Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) so svojimi farskými charitami a spolupracujúcimi organizáciami.

Zberné miesta

Zbierka sa tradične spúšťa pred letnými prázdninami na Deň detí. Nevyužité písacie potreby, čisté zošity alebo zachovalú školskú tašku, ktorú rodičia plánujú v ďalšom školskom roku dieťaťu vymeniť, môžu priniesť na charitu na jedno zo 132 zberných miest. Ich zoznam nájdete na www.charita.sk.

Charite sa minulý rok podarilo vďaka štedrosti darcov vyzbierať rekordných 60-tisíc pomôcok, ktoré prerozdelila medzi deti zo sociálne slabších rodín, školské pomôcky putovali aj do rozličných zariadení. Pomôcky sa rozdelili aj medzi deti ukrajinských odídencov, ktorým charita vypomáha vo viacerých centrách podpory po celom Slovensku.

Finančná zbierka

Súčasťou Zbierky školských pomôcok je aj finančná zbierka. Prispieť sa dá na číslo účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345 variabilný symbol 2211 alebo online.

Výsledky minuloročnej zbierky v Bratislavskej arcidiecéznej charite

Konkrétne v Bratislavskej arcidiecéznej charite sme školskými pomôckami podporili zo Zbierky školských pomôcok 2022 spolu 336 detí.

BACH využila aj peniaze zo sociálneho štipendia a dar tabletu.  „Tablet sme venovali rodine so štyrmi deťmi, vo veku od 11 do 17 rokov. Prišli na Slovensko s mamou. Mama sa na Slovensku narodila, neskôr sa presťahovala do inej krajiny, z ktorej museli napokon utiecť. V Skalici sú od decembra, prišli pred Vianocami,“ vysvetľuje zámer Juliana Vajlová z Farskej charity Skalica. Juliana sa školákom venuje hlavne v rámci doučovania. Deti patria medzi sociálne znevýhodnené. „Keď ich mama prišla na Slovensko, nemala žiadne peniaze, bývali u starej mamy v dvojizbovom byte. Nemohli si dovoliť skoro ani jedlo. V rámci farskej skalickej charity sa im snažíme pomôcť hlavne jazykovými kurzami, teda doučovaním slovenského jazyka, keďže nemali žiadny styk so slovenčinou. Mama ich predtým slovenčinu neučila. Keďže začali chodiť do školy, potrebovali pomoc práve spomínanými kurzami. Všetky štyri deti sú školopovinné, najstarší si dokončuje školu online, traja mladší chodia na základnú školu, takže tablet pre vzdelávanie bol pre nich potrebný.“

Financiami zo sociálneho štipendia Bratislavská arcidiecézna charita pomohla dvom rodinám. Tomáš Torkoš, odborný poradca Bratislavskej arcidiecéznej charity: „Jedna rodina je zo Šamorína. Otcovi rodiny pred nástupom do novej práce zistili na zdravotnej prehliadke tri nádory na hrubom čreve. Rodičia majú tri deti, prechádzajú exekúciou. Otec je aktuálne bez práce, chodí na chemoterapie. Deti sú školopovinné, dve chodia do školy, jedno do škôlky. Zo sociálneho štipendia im platíme obedy, podľa školského výpisu.“ Finančná podpora zo sociálneho štipendia putuje aj druhej rodine z Bratislavy. „Ide o ženu so štyrmi deťmi, dve najstaršie, dcéry, sú školopovinné. Partner je vo výkone trestu. Slečnám platíme obedy, ale aj školský klub. Ich mama je veľmi spokojná a dúfa, že sa dcéram zlepší priemer v škole, keďže už majú priestor na učenie v čase školského klubu.“

Slovenská katolícka charita koordinuje Zbierku školských pomôcok každý rok cez svoje arci/diecézne a eparchiálne charity, ktoré poznajú konkrétne potreby ľudí v obciach či mestách z rôznych regiónov Slovenska. Za 13 rokov fungovania zbierky darovali Slováci deťom viac ako 210.000 školských pomôcok.