Aktuality

Čo máme nové?

Sklad solidarity meníme na Centrum solidarity s novinkami pre komunitu

pridal: Mária Hvozdíková | dátum: 31. januára 2020 | kategória: Novinky

Ešte nedávno sklad, dnes Centrum solidarity, ktoré môže priniesť úžitok ľuďom v núdzi aj rodinám z bezprostredného okolia Petržalky i širšieho okolia Bratislavy.  Prvých návštevníkov centrum oficiálne privítalo 28. januára 2020 na akcii vzájomnej výmeny SWAP, pripravenej v spolupráci s Rodinnou zónou bez peňazí v Petržalke.

Prvá akcia úspešne za nami

Čo je SWAP? Hoci je cudzokrajne znejúci koncept pre naše končiny ešte relatívnou novinkou, vedzte, že ho nevedomky vykonávate aj vy sami pri vzájomnej výmene oblečenia alebo iných potrieb, či už doma, v rodinách, alebo medzi priateľmi. Nejde teda o žiadnu novotu, jedinou zmenou je, že tentoraz prebieha výmena medzi ľuďmi širšieho okolia, nie nevyhnutne medzi známymi. Takáto výmena potom napomáha vytváraniu nových vzťahov a budovaniu komunity, v ktorej si žiadni susedia nie sú vzdialení ani cudzí.

Na prvú akciu Centra solidarity mohli návštevníci priniesť vlastné nepoužívané oblečenie, ktoré už nepotrebovali, a na oplátku si mohli vziať čokoľvek, čo ich zaujalo na vešiakoch a policiach v centre.

Čo ďalej?

Centrum solidarity ostáva i naďalej v rukách Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH), ktorá má s jej využitím veľa plánov. Okrem prípravy ďalšej vzájomnej výmeny uvažuje o možnosti realizovať v priestoroch centra prednášku na enviromentálnu tému či workshop upcyklácie, teda premeny oblečenia, na ktorom si staršie alebo už nepadnúce oblečenie prešijete na módne kúsky pod dozorom kreatívnej školiteľky. Ak máte záujem zapojiť sa do chodu Centra solidarity, prípadne máte nápad, čo by sa dalo v centre zrealizovať, prihlásiť sa môžete na mailovej adrese centrumsolidarity@charitaba.sk.

Víziou Charity je spraviť z pôvodného „skladu nepotrebných vecí“ miesto – a možno i centrum – sústredenej komunity, ktoré bude slúžiť vzájomným stretnutiam i sociálnej pomoci všetkým, ktorí to potrebujú, osamelým rodičom, seniorom a ľuďom bez domova.

Centrum solidarity sa nachádza v Petržalke na Jasovskej 6. Otvorené je v utorok, stredu, piatok a sobotu. Viac informácií nájdete na stránke Centra solidarity.

Autor textu: Monika Čopíková, koordinátorka marketingovej a PR komunikácie Slovenskej katolíckej charity