Aktuality

Čo máme nové?

Pripojte sa k modlitbe za obete obchodovania s ľuďmi

pridal: admin | dátum: 6. februára 2020 | kategória: Novinky

Bratislava, 6. február 2020 – Každoročne začiatkom februára sa veriaci farností po celom svete schádzajú, aby sa spoločne modlili za obete obchodovania s ľuďmi a za ukončenie novodobého otroctva. Už šiesty ročník celosvetovej iniciatívy spoločnej modlitby na Slovensku i tento rok organizuje Slovenská katolícka charita v zastúpení projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi. Školením aj modlitbami sa do celosvetovej aktivity pripája aj Bratislavská arcidiecézna charita.

Za Medzinárodný deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi stanovil pápež František 8. február, kedy slávime liturgickú spomienku na sv. Jozefínu Bakhitu, patrónku všetkých zotročených, ktorá sama prežila veľkú bolesť a utrpenie, keď ju ako 9-ročnú uniesli a opakovane predali do otroctva. Sv. Otec tým vyzval veriacich k pozornosti voči hrozbe, ktorá len zdanlivo patrí do minulosti, a k podpore obetiam, ktoré sa po traumatizujúcej skúsenosti len veľmi ťažko dokážu zaradiť naspäť do života. Jeho želaním bolo, aby sa modlitba za ukončenie novodobého otroctva rozšírila do celého sveta.

Slovenská katolícka charita v reakcii na výzvu Sv. Otca každoročne organizuje spoločnú modlitbu za obete obchodovania v Bratislave a k zapojeniu vlastnými modlitebnými aktivitami pozýva aj farnosti a spoločenská z celého Slovenska.  Tento rok bude modlitbu vysielať internetové Rádio Mária Slovensko 8. 2. 2020 o 9.00 hod. Vo vysielaní odznejú Taizé spevy, už tradične v podaní zboru Chorus Salvatoris. Pripojiť sa k modlitbám bude možné aj cez charitný Facebook @CaritasSlovakia. V rámci modlitby zaznejú svedectvá zachytené vlastnými slovami obetí, ktorým Slovenská katolícka charita poskytla pomoc. Súčasťou modlitby budú prosby za konkrétnych klientov, dobrodincov, pomáhajúcich pracovníkov, ale tiež za páchateľov zločinu obchodovania s ľuďmi.

V súvislosti s Medzinárodným dňom modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi sme v Bratislavskej arcidiecéznej charite
6. 2. 2020 zrealizovali pre zamestnancov charity školenie, na ktorom sme sa dozvedeli viac o obchode s ľuďmi, obetiach na Slovensku i v zahraničí, ale aj o reálnej systematickej pomoci a programe reintegrácie obetí naspäť do života.

Záujem o spoločnú modlitbu každým rokom rastie, čo prispieva k prevencii vzniku nových obetí a zvyšovaniu povedomia širokej verejnosti. Na požiadanie sú k dispozícii aj letáky, modlitebné obrázky sv. Bakhity, DVD „Na Boží obraz“ i krátkometrážny film „Ivan“ so svedectvom jedného z klientov, ktorý následkom vykorisťovania podľahol v roku 2016 (v predvečer dňa sv. Bakhity).

Slovenská katolícka charita prostredníctvom projektu STOP obchodovaniu s ľuďmi prevádzkuje Národnú linku pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi 0800 800 818*, poskytuje priamu pomoc obetiam a so zámerom prevencie šíri povedomie o možných nástrahách, najmä medzi sociálne slabšími a zraniteľnými skupinami v rizikových oblastiach Slovenska. Ak chcete podporiť aktivity tohto projektu a obete obchodovania s ľuďmi, môžete tak spraviť aj zaslaním finančnej pomoci na účet organizácie. Dar bude použitý na jej ďalšie aktívne pôsobenie a podporu obetí.

Viac informácií o výzve k spoločnej modlitbe a projekte STOP obchodovaniu s ľuďmi nájdete na www.obchodsludmi.sk.

* Hlavnými partnermi Národnej linky pomoci obetiam obchodovania s ľuďmi je Ministerstvo vnútra SR a Slovak Telekom, a.s.