Aktuality

Čo máme nové?

PRÍBEH: Vie, čo znamená život v núdzi, aj preto pomáha druhým v potravinovej zbierke

pridal: admin | dátum: 24. novembra 2023 | kategória: Potravinová zbierka

V ruke drží letáky a s úsmevom niečo vysvetľuje postaršiemu pánovi, ktorý nakupuje. Marcelu, ženu v stredných rokoch, sme stretli v predajni Tesca v Záhorskej Bystrici, kde vypomáha ako dobrovoľníčka v aktuálnej Potravinovej zbierke pre chudobných. Prečo sa Marcela rozhodla dva dni nezištne pomáhať počas Potravinovej zbierky? Odpovedá nám s nadšením: „Chcem pomôcť ľuďom, ktorí sú v núdzi. Chcem ísť príkladom, aby ľudia, ktorí si myslia, že je to zbytočné a nie je to potrebné, tak aby si uvedomili, že každý z nás môže potrebovať nejakú pomoc a táto pomoc je dôležitá.“

Pomáhať druhým učila Marcelu už od útleho detstva jej starenka, ako ju s láskou nazýva: „Odmalička sme chodili susedom nakupovať, alebo sme im chodili pomáhať do záhrady čistiť zeleninu, odmalička sme boli vedení k pomoci druhým.“

Od kolegu, ktorý v rámci Bratislavská arcidiecézna charita zastrešuje zbierku sa dozvedáme viac o Marcele. Je dobrovoľníčkou z lokálnej Farskej charity Plavecký Štvrtok, a sama vie, čo znamená byť v núdzi. Je vdova a má tri deti. Aj ona sa ocitla v životnej situácii, kedy potrebovala pomoc od druhých. „Áno, dostala som pomoc od farnosti, priateľov, rodiny, od cudzích ľudí, ani neviem od ktorých, lebo nechceli byť menovaní, takže ja sa to snažím vrátiť takýmto spôsobom, že budem pomáhať aj ja iným. Vytváram reťaz pomoci, aby sme pomáhali ďalej.“

Ani dnes to nie je pre ňu ľahké, i keď ona sama to tak neopisuje. Aktuálne sa Marcela teší z vysokoškolského štúdia a z toho, že má prácu v škole, je učiteľkou predprimárneho vzdelávania. Navyše doučuje aj rómske deti z Plaveckého Štvrtku. Popritom sa snaží nájsť si čas aj na nezištnú pomoc.

🛒 Pozeráme sa na nákupný košík, ktorý sa postupne plní darmi od kupujúcich a pýtame sa jej, či aj jej takáto pomoc, vo forme trvanlivých potravín, reálne pomohla v živote samoživiteľky. Má to význam? „Aj trvanlivé potraviny pomôžu. Ja sama mám stále ešte dve školopovinné deti, a viem osobne, že takáto pomoc, napríklad, pre ľudí v hmotnej núdzi, či už z charity, iných organizácií alebo od štátu, vie rodine pomôcť,“ potvrdzuje.

Do zajtra môžete vo vybraných Tesco predajniach stretnúť či už našich zamestnancov alebo dobrovoľníkov z farských charít Bratislavská arcidiecéza, ktorí pomáhajú v Potravinovej zbierke pre chudobných. Je to možnosť, ako pomôcť tým, ktorí to potrebujú. Obchody, kde môžete nakúpiť pre núdznych a zastrešujeme ich nájdete na našom webe: https://www.charitaba.sk/potravinova-zbierka-tesco/

Celonárodným partnerom Potravinovej Tesco zbierky je Caritas Slovakia – Slovenská katolícka charita. Ďakujeme všetkým darcom. 💜