Aktuality

Čo máme nové?

Prezentácia vo farskej charite Šaštín

pridal: charita | dátum: 3. mája 2018 | kategória: Novinky

Vo štvrtok 12.4.2018 sme sa v trojici vybrali do farnosti Šaštín – Stráže pozvať farníkov k účasti na charitnej činnosti Bratislavskej arcidiecéznej charity. Na naše príjemné prekvapenie sme sa zišli v pomerne hojnom počte a ľudí, ktorí majú záujem o charitu, prišlo okolo 20. Počas stretnutia sa veľmi aktívne diskutovalo, pričom samotní farníci prichádzali s novými návrhmi, ako by sa mohla, ešte vo väčšej miere, efektivite a súdržnosti, rozbehnúť charitná činnosť v meste.

 

Chceme podnecovať a podporovať tieto iniciatívy, aby sme spoločne dokázali vytvoriť sieť charitnej služby v celej arcidiecéze“, približuje myšlienku návštev vo farnostiach PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ BACH.

Chceme sa poďakovať za veľmi prívetivé prijatie aj od pátra Martina. Aj po tomto stretnutí si myslím, že každý človek má v sebe charitného ducha, len niekedy sa ako keby hanbíme vyjsť von z našej ulity. Práve takéto stretnutia nám pomáhajú, aby sme sa nebáli, lebo v tom nie sme sami.

V spoločenstve je sila a čím viac nás bude, tým menej bude ľudí odkázaných práve na pomoc od druhých. K tomu nás môžu motivovať aj slová pápeža Františka: „Farnosti musia byť v kontakte s rodinami, so životom ľudí, so životom

spoločnosti. Musia sa stať miestami, kde sú dvere vždy otvorené, aby sa tak mohlo vyjsť druhým v ústrety. Modlime sa za naše farnosti, aby neboli funkčnými kanceláriami, ale aby sa – oživované misijným duchom – stali miestami odovzdávania viery a svedectva lásky“.

 

 

Bc. Karol Vlasák