Aktuality

Čo máme nové?

Prajeme vám požehnané Vianoce

pridal: Mária Hvozdíková | dátum: 23. decembra 2019 | kategória: Novinky

Drahí darcovia a podporovatelia,

            s vďakou sa na Vás obraciame v posledných dňoch kalendárneho roka, počas ktorého sme sa v Bratislavskej arcidiecéznej charite snažili byť denne blízko pri človeku.

            Tak ako aj náš tohtoročný adventný kalendár na podporu seniorov, tak aj naše aktivity sme v priebehu roka zameriavali na seniorov a chorých ľudí, ktorí potrebujú starostlivosť priamo v ich domácom prostredí. Materiálnou podporou najmä v podobe potravín, hygienických potrieb, či šatstva sme dokázali znížiť finančné zaťaženie rodinám s chýbajúcim rodičom, seniorom s nízkym dôchodkom, či jednotlivcom, ktorí si nedokážu zabezpečiť základné životné potreby. Čoraz častejšie sa stretávame s rodinami, v ktorých z dôvodu výpadu príjmu jedného z rodičov, nedokážu pokrývať náklady spojené s dôstojným zabezpečením nevyhnutných potrieb pre všetkých jej členov. Mnohé by sme nemohli zrealizovať bez Vás a Vašej podpory, ktorú si nesmierne vážime a umožňuje nám reálne pomáhať ľuďom v krízových životných situáciách.

            Srdečne Vám ďakujeme za akúkoľvek formu pomoci a prajeme Vám požehnané Vianoce a šťastný Nový rok 2020.

S pozdravom                                                                                                                 PhDr. Boris Hrdý, riaditeľ BACH a celý tím BACH