Pomôžeme seniorom

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) vyhlasuje od 1. 12. do 31. 12. 2019 verejnú zbierku Pomôžeme seniorom 2019, ktorej výťažok poputuje seniorom v núdzi.

Finančne môžete prispieť priamym bankovým prevodom na samostatný účet zbierky Bratislavskej arcidiecéznej charity, v Prima banke Slovensko, a. s., IBAN SK26 3100 0000 0040 1007 8942.

Prispieť do zbierky tiež darcovia mohli v pondelok 2. decembra 2019, kedy boli zamestnanci a dobrovoľníci BACH v uliciach hlavného mesta s prenosnými pokladničkami, konkrétne na Poštovej ulici a Hviezdoslavovom námestí v Starom Meste v Bratislave.

V uliciach Starého Mesta ste nám 2. decembra 2019 prispeli do prenosných pokladničiek spolu 92,23 eur. 

Zbierka nám pomáha poukazovať na problém, ktorým sa pomoc seniorom stáva. Finančný výťažok Bratislavskej arcidiecéznej charite umožní rozšíriť možnosti poskytovania zdravotníckych pomôcok, napr. polohovateľných postelí, ktoré využívajú predovšetkým seniori, či zlepší podmienky seniorov v Klube pri Quo Vadis.

Výťažok z verejnej zbierky Pomôžeme seniorom 2019 pôjde jednoznačne seniorom. BACH pomáha seniorom opatrovateľskou službou, priamymi návštevami, pri ktorých poskytuje materiálnu aj potravinovú pomoc, ponúka službu požičiavania zdravotníckych pomôcok, a tiež realizuje projekty, ktoré spájajú mladých dobrovoľníkov a osamelých seniorov.

Všetkým podporovateľom a darcom Bratislavská arcidiecézna charita vopred ďakuje.

Predbežná správa verejnej zbierky Pomôžeme seniorom 2019

Schválenie verejnej zbierky Pomôžeme seniorom 2019 MV SR: