Aktuality

Čo máme nové?

Pomoc Bratislavskej arcidiecéznej charity pre ľudí bez domova v zime

pridal: admin | dátum: 22. januára 2024 | kategória: Novinky

Od začiatku roka sme v hlavnom meste zaznamenali silný nápor telefonátov, v ktorých nás prosíte o pomoc, hlavne prístrešie, umytie a jedlo, pre ľudí bez domova. Na pomoc ľuďom bez prístrešia sa nešpecializujeme, ale našu aktuálnu základnú pomoc sme vám zhrnuli do článku.

Ľudia bez domova prichádzajú hlavne do nášho bratislavského Centra solidarity. Pomerne bežne sa stáva, že ľudia volajú na dostupné kontakty Bratislavskej arcidiecéznej charity, pretože vnímajú vo svojom okolí človeka bez domova a chceli by mu pomôcť. Naše kapacity a služby sú však v tejto oblasti obmedzené: „Ľudia bez domova dlhodobo nie sú našou cieľovou skupinou aktivít a služieb. Žiaľ, nemáme rozvinuté nízkoprahové služby a poskytovanie materiálnej a potravinovej pomoci vhodnej pre túto skupinu odkázaných na pomoc,“ vysvetľuje Martin Takács, vedúci pracovník BACH. V charite nezabezpečujeme služby osobnej hygieny alebo poskytovania stravy, teplého jedla.

Čo ponúkame?

  • Centrum solidarity, Jasovská 6, Bratislava: oblečenie, trvanlivé potraviny
  • Pracovisko BACH, Kapitulská 4, Bratislava: sociálne poradenstvo pre ľudí v nepriaznivej životnej situácii

„Rovnako ako iným Slovákom v núdzi vieme ľuďom bez domova poskytnúť oblečenie a prikrývky (ak sú v centre k dispozícii). Potraviny, ktoré máme, sú však pre nich nevhodné, hľadajú niečo na priamy konzum,“ dodáva koordinátorka Centra solidarity Zuzana Federičová. V rámci pomoci tak informujú naši zamestnanci ľudí o hlbšej pomoci ľuďom bez domova v iných organizáciách v Bratislave, napríklad v Depaul.

Neoddeliteľnou súčasťou našej pomoci sú aj dobrovoľníci, ktorí vo svojom voľnom čase a zadarmo pomáhajú vo farských charitách. Ľuďom bez domova pomohli, napríklad, v poslednom období dobrovoľníci z Farskej charity Bernolákovo a najnovšie vo Farskej charite Marianka (pomoc pánovi Františkovi na fotke).