Kto sme

Právna forma a zriaďovateľ

Bratislavská arcidiecézna charita (BACH) je účelové zariadenie cirkvi zriadené Bratislavskou arcidiecézou. BACH je samostatný právny subjekt Rímskokatolíckej cirkvi v Slovenskej republike. Je jedným zo subjektov združených v Slovenskej katolíckej charite. 

Riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity: PhDr. Boris Hrdý

 

Orgány Bratislavskej arcidiecéznej charity

Rada – najvyšší orgán

Riaditeľ – štatutárny orgán

Sekretariát – výkonný orgán

Kontrolná komisia – kontrolný orgán

Zbor konzultantov – poradný orgán