Kontakt

To sme my

Adresár


Bratislavská arcidiecézna charita (BACH)

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

IČO: 31 780 521

Právna forma:

Účelové zariadenie cirkvi a náboženskej spoločnosti

DIČ: 2020974670

Číslo účtu (IBAN): SK 92 3100 0000 0040 1007 8918

Kontakt:

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Domov sociálnych služieb
a Rehabilitačné stredisko Samária

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/ 4341 3180

samaria@charitaba.sk


Centrum solidarity

Jasovská 6, 851 07 Bratislava

+421 2 622 500 09

+421 909 250 713

centrumsolidarity@charitaba.sk


Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénna opatrovateľská služba

Heydukova 14, 811 08 Bratislava

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk


Služba požičiavania zdravotníckych pomôcok

Krasinského 6, 821 04 Bratislava

02/442 50 374

charitaba@charitaba.sk


Centrum farskej charity Skalica

Skalica

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk

Kontakty na zamestnancov


PhDr. Boris Hrdý

riaditeľ BACH

+421 910 842 328

02/442 50 374

hrdy@charitaba.sk

Mgr. Martin Klofáč

asistent a personalista

02/442 50 374

sekretariat@charitaba.sk

Ing. Ingrid Kaščáková

ekonómka

02/442 50 374

eko@charitaba.sk

Bc. Radoslav Vančo

projektový a finančný manažér

+421 910 852 380

projekt@charitaba.sk

Mgr. Martin Takács

odborný pracovník

+421 910 842 752

pomoc@charitaba.sk

Radoslav Gellen

koordinátor dobrovoľníkov a projektu Pošli tašku

+421 901 720 099

dobrovolnictvo@charitaba.sk

PhDr. Ladislav Jakóczy

koordinátor projektu farských charít

+421 910 852 321

fch@charitaba.sk

Mgr. Margita Orichelová

vedúca Agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti
a terénnej opatrovateľskej služby

+421 904 062 054

ados@charitaba.sk

opatrovanie@charitaba.sk

Mgr. Karol Vlasák

vedúci DSS a RS Samária

sociálny pracovník

+421 910 852 381

samaria@charitaba.sk

vlasak@charitaba.sk

Mgr. Daniela Belicová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

belicova@charitaba.sk

Mgr. Vanda Roblová

psychologička DSS a RS Samária

02/434 131 80

roblova@charitaba.sk

Mgr. Zina Halašková

sociálna pracovníčka DSS a RS Samária

02/434 131 80

halaskova@charitaba.sk

Mgr. Barbora Vajlová

sociálna pracovníčka

+421 910 852 249

skalica@charitaba.sk