Aktuality

Čo máme nové?

Pomáhajte s nami

pridal: admin | dátum: 22. novembra 2020 | kategória: Jesenná zbierka na charitu

V nedeľu, 29. novembra 2020, slávi Katolícka cirkev 1. adventnú nedeľu. Tradične sa v tento deň koná v kostoloch Jesenná zbierka na charitu. Arci/diecézne charity na Slovensku dávajú tento rok veriacim možnosť prispieť do zbierky aj online spôsobom.

Bratislavskú arcidiecéznu charitu môžete podporiť v Jesennej e-zbierke na charitu na webovej stránke: www.precharituba.sk.

Zdôrazňujeme myšlienku podpory chudobných vo farnosti, ktorým práve počas pandémie vie charita pomôcť aj zo spomínanej zbierky. Bratislavská arcidiecézna charita si veľmi váži každý jeden dar a vopred ďakuje darcom za podporu, či už v kostolnej alebo elektronickej forme jesennej zbierky na charitu.

Viete o tom, že peniaze zo zbierky na charitu, sa dajú využiť aj priamo pre núdznych vo farnosti?

“Ak nás kňaz alebo veriaci upozornia na človeka v núdzi vo svojej farnosti, vieme do farnosti poslať peniaze, napríklad na nákup liekov, aj zo zbierky na charitu. Aktívne farnosti, farské charity, sa stávajú našimi ostrovčekmi pomoci, ktoré podporujeme. Zasielame im aj rôznu materiálnu pomoc, od oblečenia po školské pomôcky pre deti, spolu sa zapájame do osvetových aktivít charity.”
Boris Hrdý
riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity

Oficiálny plagát Jesennej zbierky na charitu 2020 v Bratislavskej arcidiecéze (stiahnuť)