Aktuality

Čo máme nové?

Do Neapolu za cirkulárnou ekonomikou

pridal: admin | dátum: 15. apríla 2023 | kategória: Slovenská katolícka charita

Caritas Neaopol bola hostiteľom pre stretnutie charít zapojených v programe NICE – jeho cieľom je hľadať nové výzvy pre sociálne podniky zamerané na udržateľný spôsob ekonomiky. Svoje zastúpenie tu malo aj Slovensko. K Slovenskej katolíckej charite sa z Bratislavskej arcidiecéznej charity pridal náš kolega, koordinátor farských charít spolu s členkou Farskej charity v Šaštíne.

Projekt NICE sa venuje hľadaniu príležitostí pre sociálnu inklúziu núdznych ľudí do bežného života prostredníctvom podnikania, ktoré spĺňa parametre cirkulárnej ekonomiky, teda pomáha obnovovať životnosť rôznych vecí, produktov či materiálom. Tento projekt sa momentálne realizuje aj na pôde Slovenskej katolíckej charity a prihlásiť sa doň mohli ľudia, ktorí majú ekologické či sociálne zmýšľanie a radi sa v tejto oblasti vzdelávajú.

Na pôde charity dostanú okrem informácií aj možnosť vytvoriť vlastný návrh projektu založeného na princípoch cirkulárnej ekonómie a sociálnej inklúzie. Niekoľko z týchto dobrovoľníkov si koncom marca mohlo v talianskom Neapole vymeniť skúsenosti s ambasádormi z ďalších štyroch krajín, ktorí sú do projektu NICE tiež zapojení. „Okrem toho sa z každej krajiny zúčastnili stretnutia aj profesionáli – ľudia, ktorí už pracujú na konkrétnych projektoch. Za Slovensko s nami do Talianska preto cestovala pani Mária Mikulčíková, ktorá pod hlavičkou Trnavskej arcidiecéznej charity vedie projekt Nábytkovej banky. V rámci nej ľudia bez domova dávajú starému nábytku novú tvár a ten následne putuje do domácnosti sociálne znevýhodneným,“ vysvetlila koordinátorka projektu NICE Lucia Lišková.

Podpora nesmie chýbať

Okrem výmeny skúsenosti z jednotlivých krajín mali ambasádori možnosť zoznámiť sa s fungujúcimi príkladmi z praxe priamo v Taliansku. „Videli sme viacero sociálnych podnikov a projektov, zameraných na cirkuláciu materiálov a zdrojov, či ide o oblečenie, papier alebo použitú elektroniku. V Taliansku pri týchto projektoch používajú právnu formu tzv. cooperatives, teda družstiev. Materská charitatívna organizácia založí takýto projekt, ktorý v prípade potreby aj finančne podporí, inak však funguje viac-menej samostatne. Napríklad ide o zberné miesta, kam ľudia môžu priniesť svoje oblečenie, ktoré sa po prípadnej úprave dá do ponuky ľuďom, ktorí ho potrebujú. Takto fungujú malé lokálne second-handy či charitatívne centrá pre núdznych, ktoré prevádzkujú dobrovoľníci,“ opisuje Lucia Lišková. Spomína tiež príklad z väčších miest, kde zvykne tamojší mestský úrad organizovať tendre na zberne znovu použiteľných odpadov ako sú papier, tonery, elektronický odpad. „Podmienkou pre záujemcov, ktorí by tender chceli získať a repasovať tento materiál na opätovné použitie, je však zamestnávať zdravotne a sociálne znevýhodnených občanov.“ Podľa Lucia Liškovej k dlhodobému fungovaniu týchto projektov výrazne prispieva legislatíva, podpora mestskej samosprávy, lokálnych charít a „v neposlednom rade úsilie dobrovoľníkov“.

Vymieňať si skúsenosti so zahraničím budú aj naďalej

Skúsenosti z Talianska sa stanú pilierom pre ďalšie vzdelávanie dobrovoľníkov na Slovensku. Celkovo sa zatiaľ do projektu prihlásilo 14 ľudí. „Tí na sérii stretnutí získajú viac informácii o fungovaní a enviromentálnych dopadoch súčasného spôsobu ekonomiky, dozvedia sa akým spôsobom sa dá dosiahnuť zminimalizovanie odpadu v cirkulárnej ekonomike, a ako možno v projekte uplatniť sociálny aspekt. Budú môcť tiež pracovať na vlastnom projekte, prezentovať ho verejnosti a urobiť mu PR. Aj naďalej však budeme v kontakte s ambasádormi z ďalších krajín, aby sme si mohli vymeniť skúsenosti alebo vytvoriť prípadné kontakty pre budúcu spoluprácu. Po absolvovaní stretnutí dostane každý účastník certifikát “Ambasádor cirkulárnej ekonomiky a inklúzie”.“

Keďže sa jedná o medzinárodný vzdelávací program, ktorý bude odštartovaný naraz vo viacerých krajinách, konkrétny termín začiatku vzdelávacieho programu bude upresnený po zosúladení s ostatnými krajinami.

Projekt je financovaný z prostriedkov Európskej únie z programu Erazmus +.