Aktuality

Čo máme nové?

Charitná pomoc mení životy

pridal: admin | dátum: 21. decembra 2020 | kategória: Slovensko

Dnes vám ponúkame k čítaniu štyri príbehy ľudí, ktorých nádej nevyhasla vďaka charite. Práve pred Vianocami prichádzajú katolícke charity spolu so Slovenskou katolíckou charitou s kampaňou, v ktorej hovoríme o tom, čo máme spoločné – o nádeji. Prameni nášho konania a viery, zdroja svetla našich dní či poslednej iskre v utrpení a biede. Nádej je chvenie v každom z nás, ktoré však ľahko pominie, ak človek ostane sám a bez pomoci. Zapojme sa spoločne do pomoci, aby nevyhasla.

KÝM NEPRIŠLA DO CHARITY, NEDÁVALI JEJ ŠANCU – Jarka

Spišská katolícka charita

O Jarku sa staráme v našom detskom domove so špeciálnou starostlivosťou pre deti s ťažkým ochorením. Má rázštep chrbtice a je odkázaná na pomoc. Dnes je z nej bezmála pubertiačka, no kým neprišla do Charity, nedávali jej šancu na život. Teraz má 12 rokov a pár diagnóz navyše. Je však šťastná. Vyrastá s nami, v charitnej rodine, ako desiatky ďalších detí.

ALKOHOL MU VZAL VŠETKO, CHARITA MU VRÁTILA DOMOV – Karol

Gréckokatolícka charita Prešov

„Rád by som, ak Pán Boh požehná, mal v budúcnosti s Betkou dieťa. Bolo by to pre nás veľké šťastie, dokázali by sme, že napriek tomu, že sme vyrastali skoro bez rodičov, my vychováme naše dieťatko s láskou.“

Jediné, čo si dnes Karol želá, je mať strechu nad hlavou a rodinu v bezpečí. Tak málo, a predsa veľa. Karol prišiel kvôli alkoholu o všetko. Zničil si vzťahy, stratil prácu, domov aj zdravie. Vyrastal však sám a v živote okúsil voľačo. Až keď spadol na dno, uvedomil si, že potrebuje pomoc.

Dnes je členom charitného spolku abstinujúcich alkoholikov. Aktívne sa zúčastňuje mestských zhromaždení a žiakom na školách prednáša svoj životný príbeh. Oženil sa – tiež s našou bývalou klientkou – a od mesta dostal byt. Hoc naň čakali nekonečne dlho, vďaka práci charity nakoniec našli svoje útočisko.

UŠLA PRED NÁSILÍM PARTNERA – Zuzana

Vzdať sa života s mužom a začať boj o prežitie s 5 deťmi nebolo ľahké. Zuzana denne čelila vyhrážkam a teroru. Jej partner navonok vystupoval ako elegán, vedel si získať sympatie, no alkohol ho po večeroch menil na agresora. Večer bitka a každé ráno ospravedlnenie. Zuzana sa dlho odhodlávala, no nakoniec sa rozhodla. Kvôli deťom. Pomoc našla v charitnom zariadení núdzového bývania, v jednom z mnohých, ktoré prevádzkujeme. Po dvoch rokoch je Zuzana inou ženou. Deťom sa v škole darí a ona pracuje. Život sa jej zmenil. Vybrať si vlastnú cestu a vytrvať v nej bolo však nesmierne náročné.

ULICA BOLA BOJOM O ŽIVOT – MIRO

Po rozvode skončil na ulici. Posledné veci, ktoré mal, mu ukradli a akonáhle sa niekto dozvedel, kde prespáva, okamžite si hľadal nové miesto. V deň, keď ho naša pracovníčka našla prespávať v kontajneri, neveril, že jej slová patria práve jemu. Po 13 rokoch bez strechy nad hlavou sa našiel niekto, komu na ňom záleží a ponúka pomocnú ruku. Dnes už nežije na ulici, ale v dome po rodičoch a poberá dôchodok. Do charitného sa však vracia vždy, keď je otvorené, a pomôže. Sám tvrdí, že v charite našiel domov a jej pracovníkoch rodinu.

Darujte nádej ľuďom v núdzi na čísle účtu SK37 0900 0000 0001 7687 5345, s variabilným symbolom 2266, alebo online cez www.charita.sk Ďakujeme❤️