Aktuality

Čo máme nové?

Charita ukončila prvý projekt pomoci odídencom. Naďalej ich bude integrovať

pridal: admin | dátum: 27. apríla 2023 | kategória: Slovenská katolícka charita

Predstaviť prácu pomoci odídencom na Slovensku bolo cieľom Medzinárodného stretnutia charít, ktoré sa uskutočnilo v pondelok 24. apríla v Bratislave a 25. apríla v Žiline. Stretnutie sa konalo pri príležitosti ukončenia prvého projektu pomoci odídencom. V rámci toho Slovenská katolícka charita predstavila činnosť práce centier podpory, ktoré vznikli po vypuknutí konfliktu na Ukrajine. Patronát nad podujatím prevzala prezidentka SR Zuzana Čaputová.

Program pokračoval aj v utorok 25. apríla v Žiline. Okrem riaditeľov a predstaviteľov arcidiecéznych a diecéznych charít na Slovensku sa na podujatí zúčastnili charity z Catholic Relief Services zo Spojených štátov a tiež charity z Kanady, Nemecka, Belgicka, Rakúska, Talianska.  Pozvanie prijali aj predstavitelia z medzinárodnej siete charít Caritas Internationalis a Caritas Európa. Na podujatí sa predstavil hudobný hosť Mila Medvedovská (spev) a Daniel Špiner (klavír).

Centrá podpory sa podarilo otvoriť a prevádzkovať vďaka projektu Emergency appeal, v ktorom ide o okamžitú pomoc určenú na zmiernenie dopadov humanitárnych kríz a katastrof vo svete. Počas rok trvajúceho projektu pomohla charita prostredníctvom centier podpory viac ako 46 tisíc odídencom. V 24 centrách podpory po celom Slovensku poskytla pomoc približne 180-tisíc krát.

„Od začiatku konfliktu sme pomáhali na hraniciach a boli sme svedkami mnohých dramatických situácií. Nezabúdali sme ani na humanitárnu pomoc, ktorá je stále veľmi dôležitým aspektom našej práce. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na  integračné aktivity. Cítime sa v tejto aktivite ako líder a v budúcnosti chceme významným príspevkom prispieť k riešeniu otázky utečencov na Slovensku,“ povedal generálny sekretár Slovenskej katolíckej charity, Miroslav Dzurech.

Prítomným sa prihovoril aj riaditeľ migračného úradu na Slovensku Ján Orlovský, splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti, Filip Vagač a Yaroslava Kamarchuk z Veľvyslanectva Ukrajiny v SR.

„Toto stretnutie je nielen symbolickým ukončením prvého projektu pomoci pre odídencov. Je tiež otvorením a následným pokračovaním pomoci prostredníctvom projektu Emergency appeal 2. V našich centrách podpory sme počas celého trvania projektu poskytovali humanitárnu pomoc, psychologické poradenstvo, učili odídencov slovenský jazyk, ale i rôznymi aktivitami integrovali ľudí do spoločnosti. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj naďalej. Zároveň sme vďaka tomuto projektu prepojili jednotlivé arcidiecézne a diecézne charity do vzájomnej spolupráce,“ uviedla riaditeľka humanitárnej pomoci a integrácie, Alexandra Mruk Papaianopol.

Viac ako 110-tisíc Ukrajincov dostalo na Slovensku dočasné útočisko. Slovenská katolícka charita im pomáha prostredníctvom materiálnej pomoci ako oblečenie, vybavenie domácnosti, či školské potreby. Približne 58-tisíc krát  im poskytla teplé jedlo a potravinovú pomoc.

„Vieme, že mnohé charity na Slovensku zápasili s veľkou utečeneckou krízou. Chceli sme im poskytnúť nielen nevyhnutnú finančnú podporu, ale tiež technickú pomoc. Znamená to, že sme pomáhali prostredníctvom podrobnej technickej asistencie a zamerali sme sa aj na oblasť finančného manažmentu. Riešili sme aj poskytovanie poukážok, ale i iné aspekty tohto projektu,“ povedala Mila Gavrilova z Catholic Relief Services. 

Slovenská katolícka charita prevádzkuje najväčšiu sieť centier podpory pre odídencov na Slovensku. Poskytuje v nich humanitárnu pomoc, jazykové a odborné kurzy, psychologickú pomoc, ale aj workshopy a voľnočasové aktivity. Prostredníctvom projektu Emergency appeal mohla charita otvoriť a prevádzkovať 24 centier podpory po celom Slovensku. Slovenská katolícka charita je súčasťou medzinárodnej siete charít Caritas Internationalis. Koordinačným orgánom tejto celosvetovej konfederácie je generálny sekretariát Caritas Internationalis so sídlom v Ríme, Ženeve a New Yorku. Vďaka tejto sieti charít smerovala pomoc odídencom už od začiatku vypuknutia konfliktu na Ukrajine.

Text: Slovenská katolícka charita, www.charita.sk

Foto: Lukáš Hlubovič