Aktuality

Čo máme nové?

BUĎ V OBRAZE: nový vzdelávací program

pridal: admin | dátum: 3. mája 2023 | kategória: Novinky

Piataci usadení na zemi, pred krásnym obrazom sv. Alžbety. Z hodiny náboženstva prišli do skalického múzea, kde diskutujú o pomoci druhým, charite a dobrovoľníctve. „Dieťa samé môže vnímať a rozmýšľať nad tým, čo vidí, môže si skúsiť, čo sa na obraze odohráva,“ vysvetľuje model výučby autorka interaktívnej hodiny Soňa Spáčilová zo Záhorské múzeum v Skalici. Interaktívnu hodinu pomáhala tvoriť aj naša chariťáčka Barbora Vajlová z Farská charita Skalica. Centrom tvorivej diskusie a nového vzdelávacieho programu pre deti a mládež je obraz sv. Alžbety v skalickom Záhorskom múzeu.

Buď v obraze je vzdelávací program určený pre základné a stredné školy vhodný počas vyučovania náboženskej výchovy, ale aj etiky. Program ponúka interaktívnu vyučovaciu hodinu, ktorej súčasťou sú rolové hry a pracovné listy. Interaktívna, približne 40minútovka, je určená pre deti, žiakov základných aj stredných škôl. Hodina vôbec nie je nudná. Lektorky sa snažia deti zaujať a meniť aktivity.

„V spolupráci so Záhorským múzeom sme pripravili interaktívne hodiny, aby sme deti viedli, aj v dnešnom svete, k pomoci, slušnému správaniu , k vykonávaniu dobrých skutkov, skutkov láskavosti,“ vysvetľuje vedúca Farskej charity v Skalici Barbora Vajlová.

Čim skôr začneme privádzať deti k umeniu, tým lepšie, tvrdia autorky interaktívnej hodiny v múzeu. Počas náboženstva či hodín etiky môžu posilňovať aj kritické myslenie a odhaliť v sebe možnosti pomoci. Navyše vytrhnutie od digitálnych technológií, v kombinácii so slovom, obrazom, aktivitami, pri ktorých deti môžu samé tvoriť a prejavovať sa, môžu byť podnetné.

Cez príklad a poznanie životného príbehu sv. Alžbety sa prenesieme do súčasnosti a žiaci dokážu prostredníctvom jej posolstva zhodnotiť dôležitosť charity a úlohy dobrovoľníctva v dnešnom svete.

Ako môžem byť nápomocný vo svojom okolí? Čo môžem urobiť pre druhých? Ako môžem konať dobro?