Aktuality

Čo máme nové?

Bratislavská arcidiecézna charita pomohla cez 300 školákom v tohtoročnej Zbierke školských pomôcok, pomoc charity ocenila aj prezidentka Slovenskej republiky

pridal: admin | dátum: 30. septembra 2023 | kategória: Slovenská katolícka charita

Prezidentka SR Zuzana Čaputová sa v utorok 26. 9. 2023 stretla v pracovisku Bratislavskej arcidiecéznej charity (BACH) so zástupcami Slovenskej katolíckej charity a BACH, aby opäť podporila Zbierku školských pomôcok. Prezidentka SR vyjadrila vďačnosť charitným zamestnancom za ich empatický a ľudský prístup v pomoci núdznym.

„Celoslovenská zbierka na školské pomôcky a na sociálne štipendiá pre deti z rodín, ktoré sa ocitajú vo finančnej núdzi je jednou z mnohých praktických foriem pomoci a sociálnych služieb Slovenskej katolíckej charity. Charita dokazuje, že je blízko človeku. A že pomáha rýchlo a účinne tam, kde možno štát nedokáže alebo na miestach, ktoré prehliada,“ uviedla na svojej facebookovej stránke prezidentka SR Zuzana Čaputová, po oficiálnom stretnutí zo zástupcami charít 26. 9. 2023 v pracovisku Bratislavskej arcidiecéznej charity. Prezidentka SR ocenila službu a pomoc zamestnancov BACH na čele s jej riaditeľom Borisom Hrdým. „Som rada, že aj tento rok som sa do tejto zbierky zapojila a odovzdala dar v Bratislavská arcidiecézna charita. Stretla som tu rodiny, ktorým pomáhajú, ale aj zamestnankyne a zamestnancov charity. Som veľmi vďačná za to, že sú a že sa svojím empatickým a ľudským prístupom snažia ľuďom prinavracať dôstojný život.“

Do celonárodnej Zbierky školských pomôcok sa Bratislavská arcidiecézna charita zapája pravidelne. BACH od 1. júna do 15. septembra. 2023 prevádzkovala v arcidiecéze 16 zberných miest, kde mohli darcovia priniesť použité, no zachovalé školské pomôcky alebo i úplne nové. Už z tohtoročnej zbierky zamestnankyne a zamestnanci BACH podporili 302 školákov, ktorí sa vzdelávajú na Slovensku. „Zbierka, ako nás presviedča aj prax, má význam. Nároky a náklady na výbavu do školy sa zvyšujú rýchlejšie ako príjmy osamelých matiek a neúplných rodín, zväčšujú sa rozdiely medzi domácnosťami s nízkymi a vysokými príjmami. Zbierka, akákoľvek, vytvára pre nás v prostredí charity priestor pre solidaritu organizácií, firiem, či osôb a rodín s vyššími príjmami, s tými nízkymi. Zbierku vnímam ako príležitosť charity viesť aj detí rodičov s vyšším príjmom ku konkrétnej solidarite so spolužiakmi, ktorí žijú v rodinách s nízkym príjmom,“ vysvetľuje skúsenosti Boris Hrdý, riaditeľ Bratislavskej arcidiecéznej charity.

Nesmiernu podporu od darcov si Bratislavská arcidiecézna charita veľmi váži a ďakuje ľuďom za každý dar. Charita tiež v arcidiecéze ďakuje všetkým farským charitám a spolupracovníkom z mestských, miestnych častí a obcí, ktorí sa zapojili a zbierku rozvíjali.

Slovenská katolícka charita v rámci Zbierky školských pomôcok podporuje deti a mládež aj formou sociálnych štipendií. Vďaka finančnej podpore tak konkrétne Bratislavská arcidiecézna charita môže podporovať aj školákov, ktorí potrebujú zaplatiť obedy, školské kluby či mimoškolské aktivity. Okrem základného vybavenia detí na začiatku školy charita kladie dôraz aj na podporu talentov či zabezpečenia plnohodnotného a podnetného trávenia voľného času v školách aj mimoškolských zariadeniach.

Zdroj FOTO: SKCH, BACH, facebook Zuzana Čaputová