Aktuality

Čo máme nové?

Zbierka školských pomôcok

pridal: admin | dátum: 18. júna 2018 | kategória: Novinky

Od 1. júna do 31. augusta prebieha už tradičná zbierka školských pomôcok. Všetky ešte použiteľné peračníky, tašky, ceruzky, pravítka a ďalšie školské pomôcky môžete priniesť do zberných miest, ktoré nájdete po celom Slovensku.

Vyzbierané pomôcky rozdelíme deťom, ktorým ich rodičia nedokážu zabezpečiť.

Ďakujeme.

Zberné miesta:

Bratislava

Sklad solidarity
Jasovská 6 (na terase), Bratislava – Petržalka
02/622 500 09
utorok, streda, piatok, sobota: 15:00 – 17:00 hod.

Bratislavská arcidiecézna charita
Krasinského 6, 821 04 Bratislava
Bc. Karol Vlasák
02/442 50 374
vlasak@charitaba.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Marianka

Farská charita Marianka
Námestie 4. apríla 20, Mariánka 90033
Martina Čajanová
0902 175 820
martina.cajanova@gmail.com
štvrtok 16:00 – 18:00 hod.


Banská Bystrica

Dom pre núdznych
Tajovského 1, 974 01 Banská Bystrica
Ľubica Salyova
048/423 03 46
dpn@charitabb.sk
pondelok – piatok: 8.00-15.00 hod. (pracovné dni)

Brezno

CHSC Najsvätejšej Trojice Brezno
M.R.Štefánika 32, 977 01 Brezno
Ing.Janka Mičkyová
0915 238 822
charita.brezno@gmail.com
denne: 08:00 – 15:30 hod.

Čadca

Dom charity sv. Gianny
Kukučínova 1987/4, 022 01 Čadca
Katarína Melicháčová
041/432 40 88
dchgianna.ca@gmail.com
pondelok – piatok: 8.00 – 15.00 hod. (pracovné dni)

Dunajská Streda

Farská charita Dunajská Streda
Bacsákova 5, Dunajská Streda
p. Bugár
0904 644 950
telefonický dohovor

Gelnica

Dom charity Gelnica
Slovenská ul. 66, 056 01 Gelnica
Ing. Mária Hajdučková
053/4821 408
dchrv.gelnica@gmail.com
denne: 08:00 – 15:00 hod.

Hlohovec

OZ SAMARIA Hlohovec
Železničná stanica 2 Hlohovec
Helena Dzurechová
0911 132 828
samaria.centrum@gmail.com
streda: 18:00 -19:00 hod., prípadne telefonický dohovor

Hrnčiarovce nad Parnou

Farská charita Hrnčiarovce nad Parnou
Hrnčiarovce nad Parnou
p. Dzunková
0918 373 841
telefonický dohovor

Humenné

Sociálne centrum Humenné
Štefánikova 29, 066 01 Humenné
Mgr. Pavlíková
057/ 77 56 993
sc.humenne@gkcharita-po.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Kokava nad Rimavicou

Dom charity sv. Vincenta Kokava nad Rimavicou
Dobšinského 20, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Andrea Kasárová
047/4293 909
dchrv.kokava@gmail.com
denne: 08.00 – 12:00 hod.

Košice

Arcidiecézna charita Košice
Bočná 2, 040 01 Košice
0903 982 800, 0903 982 907
denne: 8:00 – 16:00 hod.

Dom sv. Lazara
Slovenskej Jednoty 25, 040 01 Košice
Mgr. Anna Ivanková
0911 711 357
eparchialnacharitakosice@gmail.com
Pondelok – piatok 9:00-17:00

Gr. kat. farský úrad Košice-Furča
Exnárova 3, 040 22 Košice
ThLic. Jozef Matejovský PhD.
0904 529 824
matejovsky.jo@gmail.com
pred a po liturgii

Košická Nová Ves

Krízové centrum pre matky s deťmi
Poľná 1, Košická Nová Ves
055/6714 594
kc.kosice@charita-ke.sk

Levoča

ADOS Levoča
Námestie Majstra Pavla 49, 054 01 Levoča
Bc. Dana Ontkocová (sr.M. Timea)
0904 501 421
dana.ontkocova@caritas.sk
denne: 8:00 – 16:30 hod. (pracovné dni)

Lipany

RKC Lipany
Kapitána Nálepku 19, 082 71 Lipany
p. Urdzík
0907 534 441
denne: 8:00 – 15:30 hod.

Liptovský Mikuláš

ADS Liptovský Mikuláš
Belopotockého 1, 031 01 Liptovský Mikuláš
Mgr. Jana Trnovská
0904 501 418
jana.trnovska@caritas.sk
pondelok – štvrtok: 7:00 – 15:00, piatok od 7:00 do 12:00 hod.

Lučenec

CHSC sv. Rity Lučenec
Dr. Herza 3, 984 01 Lučenec
Mgr. Jozef Bohunický
047/4331 034
dchrv.lucenec@gmail.com
denne: 09.00 – 12:00 hod.

 

Martin

Dom charity sv. Krištofa
Kollárova 24, 036 01 Martin
Mgr. Libor Kyška
043/427 06 51
dchkristof.mt@gmail.com
pondelok – piatok: 7.00 -14.00 hod. (pracovné dni)

Michalovce

Charitatívno – sociálne centrum
Okružná 3657, 071 01 Michalovce
Mgr. Marta Stanková

Nitra

CHSC Nitra
Samova 4, Nitra
Gabriela Trubíniová
0907 734 048
gabriela.trubiniova@gmail.com
pondelok – piatok od 9:00 – 15:00

Nové Mesto nad Váhom

Farská charita Nové Mesto nad Váhom
Palkovičova 23, Nové Mesto nad Váhom
0908 115 699
charitanm@centrum.sk
telefonický dohovor

Piešťany

Centrum pomoci človeku Piešťany
Andreja Hlinku 41, Piešťany
Mária Kloknerová
0910 788 031
charita.piestany@charitatt.sk
pondelok, streda, piatok: 10:00 -13:00, prípadne telefonický dohovor

Považská Bystrica

Detský charitný dom Považská Bystrica
Nám. SNP 1451/61, 017 01 Považská Bystrica
Mgr. Katarína Zemančíková
042/436 11 53, 042/436 11 46
dchd.pb@gmail.com
pondelok – piatok: 8.00 – 16.00 hod. (pracovné dni)

Prešov

Sociálne centrum Prešov
Pod Táborom 33, 080 01 Prešov
Mgr. Zahorjanová
051/ 772 37 52
sc.presov@gkcharita‐po.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Rožňava

Diecézna Charita Rožňava
Kósu-Schoppera 141/22, 048 01 Rožňava
Mgr.Mária Hausová
058/7326 415
dchrv.hausova@gmail.com
denne: 08:00 – 15:30 hod.

Ružomberok

ADS Charitas
Majere 5, 034 01 Ružomberok
Bc. Daniela Baníková Baštigálová
0904 501 417
daniela.banikovbastigalova@caritas.sk
3. štvrtok v príslušnom mesiaci: 8:00 – 11:00 hod.

Sačurov

Dom sv. Simeona
Osloboditeľov 396, 094 13 Sačurov
Mgr. Madarová
057/44 32 195
domsvsimeona@gkcharita-po.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Sereď

Farská charita Sereď
Novomestká 3022, Sereď
Ivan Javor
0911 144 686
charitasered@gmail.com
telefonický dohovor

Snina

ADOS Charitas Snina
Budovateľská 9, 069 01 Snina
Bc. Halaganová
0904 738 534
ados.snina@gkcharita-po.sk
utorok: 12:00 – 13:00 hod.

Denný stacionár Snina
Nám. Jána Pavla II. 2059, 069 01 Snina
Mgr. Jana Kozejová
0911 680 197
stacionar.snina@charita-ke.sk
denne: 08:00 – 15:30 hod.

Spišská Nová Ves

Denný stacionár SNV
Tolstého 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Javorová Vlasta
0948 412 965
vlastajavorova192@gmail.com
denne : 10:00 – 14:00 hod.

Spišská Stará Ves

ADS Spišská Stará Ves
1. mája 310 (budova „Kantorky“), 061 01 Spišská Stará Ves
Mgr. et Bc. Dana Spišiaková
0910 842 657
dana.spisiakova@caritas.sk
denne od 9:00 – 14:00 hod.

Denný stacionár Údol
Denný stacionár Údol č.55, 065 45
p.Plavnica
0910 842 657
dana.spisiakova@caritas.sk
denne od 9:00 – 14:00 hod.

Stará Ľubovňa

Dom sv. Anny Stará Ľubovňa
Štúrová 5, 064 01 Stará Ľubovňa
Bc. Markovičová
052/23 88 304
domsvanny@gkcharita-po.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

ADS Stará Ľubovňa
Nám. Generála Štefánika 6, 064 01 Stará Ľubovňa
Mgr.Iveta Tinathová
0904 501 420
iveta.tinathova@caritas.sk
denne do 15:30 hod.

Stropkov

RKC Stropkov
Mlynská 724, 091 01 Stropkov
Beáta Vožná
0903 982 801
denne: 8:00 – 16:00 hod.

Svidník

SC a Dom sv. Faustíny Svidník
Pavlovičova 8, 089 01 Svidník
PhDr. Paňková
054/ 752 40 93
domsvfaustiny@gkcharita‐po.sk
pondelok – piatok: 9:00 -15:00 hod.

Topoľčany

Farská charita bl. sestry Zdenky
Farský úrad Topoľčany, Nám. M. R. Štefánika, 95501 Topoľčany
Ing. Margita Kováčiková
0902 210 402
termín: 19.06. – 30.06.2017, 14.08. – 31.08.2017, pondelok – streda – piatok: 16:00 – 18:00 hod.

Trenčín

Rodinné centrum Južanček
Kyjevská 3183, 911 03 Trenčín – sídlisko Juh
Mária Machová
0910 686 078
pondelok a štvrtok: 15:00 – 18:00 hod, utorok – streda: 09:00 – 12:00 15:00-18:00 hod.

Centrum pre rodinu Trenčín
Farská 12, 911 01 Trenčín
Mária Machová
0910 686 078
streda: 16:00 – 18:00 hod.

Trnava

Centrum pomoci človeku Trnava
Hlavná 43, Trnava
Juríček Juraj
0948 887 486
dobrovolnictvo@charitatt.sk
pondelok – piatok: 9:00 – 15:00

Trstená

DCHSF Trstená
ul.Zápotočná 569/14, 028 01 Trstená
Mr.Anna Parcová
0904 224 320
anna.parcova@caritas.sk
denne: 9:00 -16:00 hod.

Veľké Kostoľany

Farský úrad Veľké Kostoľany
Kanižská 194/55 922 07 Veľké Kostoľany
033/ 778 11 12
telefonický dohovor

Žilina

Diecézna charita Žilina
Predmestská 12, 01001 Žilina
Bc. Tomáš Kapusta
041/723 12 34, 0917 869 409
farskecharity@charitaza.sk, charitaza@gmail.com
pondelok – piatok: 8.00 -15.00 hod. (pracovné dni)